Zástupcov veľvyslanectva ČĽR - prijala prorektorka pre zahraničné vzťahy EU