Teach for Slovakia ponúka budúcemu absolventovi druhého stupňa VŠ možnosť reálnej skúsenosti a uplatnenie v prostredí medzinárodnej neziskovej organizácie na polovičný úväzok. Je to príležitosť ako sa učiť stratégiám v sprievode skúseného mentora z reklamnej agentúry, ktorá je na slovenskom trhu lídrom.

Spoločnost Procter & Gamble otvorila ďalší ročník študentskej súťaže CEO CHALLENGE, poprvýkrát aj globálne. Študenti si v tejto súťaži budú môcť opúť vyskúšať riešenie reálnej CASE STUDY z oblasti Sales, Financie, Logistika a Marketing.

Študenti v 10. týždni akademického roka 2017/2018 bude opäť spustená študentská anketa. Anketa Vám umožní vyjadriť svoj názor na učiteľa a predmety, ktoré tento semester absolvujete, preto neváhajte a využite túto možnosť.

Anketa bude anonymná a bude Vám sprostredkovaná cestou Google Forms.

Milí študenti, absolventi, ponúkame Vám možnosť zasadiť si na pamiatku svoj Strom kariéry. Môžete sa pri ňom každoročne stretávať, spomínať a posedieť si so svojimi bývalými spolužiakmi. Univerzita vás vždy rada privíta. Želáme Vám, aby Vaša kariéra úspešne rástla ako Váš strom.