Milí študenti EU v Bratislave! Dávame do pozornosti nasledovnú ponuku pre štipendijný program „MIRAI - 未来“ v Japonsku! O čo sa jedná?  Výberové konanie na štipendijný program. Prečo názov MIRAI - 未来“ ? Názov programu „MIRAI - 未来“ môžeme preložiť ako „budúcnosť“. Ministerstvo zahraničných vecí Japonska dúfa, že program podporí vzájomné porozumenie, intelektuálne diskusie účastníkov a pomôže vybudovať silné kontakty medzi budúcimi lídrami ako Japonska, tak i mnohých krajín sveta.

Milí doktorandi a študenti, naša partnerská univerzita University of Liege v Belgicku Vás pozýva na letnú školu „Environmental Changes and Migration“, ktorá sa bude konať 4. - 8. septembra 2018. Letná škola je určená predovšetkým pre doktorandov a študentov 4. a 5. ročníka, ktorých oblasť záujmu predstavujú klimatické zmeny, migrácia a im príbuzné témy. Projekt EDGE (Environmental Diplomacy and Geopolitics) bude financovať náklady spojené s dopravou a ubytovaním.

Centrum telesnej výchovy a športu organizuje v akademickom roku 2017/2018 pre všetkých študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave Letné telovýchovné sústredenie, ktoré sa uskutoční od 5. – 8. júna 2018 vo vzdelávacom zariadení Virt (Komárno, 3 km od Patiniec).

Technická univerzita vo Zvolene a Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica od roku 2012 realizujú projekt Sokratov inštitút pre nadaných vysokoškolákov rôznych odborov a absolventov do 32 rokov. Jeho cieľom je podpora medziodborovej spolupráce, diskusie s odborníkmi z praxe na rôzne témy, získavanie skúseností a zručností v rôznych oblastiach. V roku 2017 bol projekt ocenený za inovatívne vzdelávanie cenou Global Education Network Europe Award.

Študenti, v 9. týždni letného semestra akademického roka 2017/2018 bude opäť spustená študentská anketa. Anketa Vám umožní vyjadriť svoj názor na učiteľa a predmety, ktoré tento semester absolvujete, preto neváhajte a využite túto možnosť. Anketa bude anonymná a bude Vám sprostredkovaná cestou Google Forms.

Si študent EU v Bratislave? Si minimálne v 2. ročníku bakalárskeho stupňa štúdia? Máš výbornú znalosť anglického jazyka, resp. jazyka prijímajúcej krajiny? Máš vynikajúce študijné výsledky, preukázané mimoškolské aktivity a motiváciu? Ak si odpovedal 4x ÁNO, máš možnosť sa prihlásiť na výberové konanie na študijné pobyty na prestížnych partnerských univerzitách 2018/2019.

Nadácia Tatra banky aj v tomto roku otvorila Grantový program Študenti do sveta.  Má ambíciu podporiť našich najlepších študentov v získavaní skúseností na zahraničných školách a v ich uplatňovaní na Slovensku. V rámci grantového programu budú poskytované finančné granty do výšky 5 000 EUR na pokrytie časti nákladov spojených so zahraničnými študijnými pobytmi, letnými školami, stážami a výskumnými pobytmi na niektorej z renomovaných univerzít v zahraničí.

Radi by ste sa zúčastnili interdisciplinárnej konferencie, na ktorej sa diskutuje o tých najaktuálnejších témach, ako napr. umelá inteligencia, obnoviteľné zdroje, nové techniky vo vzdelávaní, enviromentálne problémy, otázka migrácie? Chcete sa vzdelávať aj mimo vášho štúdia, diskutovať na aktuálne témy s mladými ľuďmi z celého sveta a zároveň stráviť 2 týždne v nádhernej alpskej dedinke? European Forum Alpbach je potom pre vás to pravé.