Aktuality
Opatrenie rektora číslo 6/2022

Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave na základe odporúčania Kolégia rektora ako poradného orgánu zo dňa 21. septembra 2022 z dôvodu realizácie opatrení súvisiacich s energetickými úsporami [ ... ]

Aktuality
Akademický rok 2022/2023 začína

Vážené kolegyne a kolegovia, milé študentky a študenti, začína nový akademický rok 2022/2023. Dovoľte mi preto, aby som vás na jeho začiatku všetkých pozdravil a zároveň vám poprial hlavne [ ... ]