Denné štúdium

Rozvrh denného štúdia na zimný semester 2017/2018 – Aktualizovaná verzia platná od 02.10.2017

 lookin

Na prezeranie rozvrhu potrebujete program Lookin.

Program musíte mať nahraný v adresároch WinRozvrhy/Exe ( c:WinRozvrhy/Exe/Lookin.exe)

Potom si už len stiahnete databázový súbor Rozvrh denného štúdia LS 2017/2018 s rozvrhmi a otvorite ho v Lookine.

Návod na používanie rozvrhu

 

Rozvrh je dostupný aj v mobilnej aplikácii - http://euba-rozvrh.herokuapp.com/

Rozvrhy Centrum telesnej výchovy a športu

Zimný semester 2017/2018

Vysokoškolská liga - všetky fakulty: ZAČIATOK VÝUČBY od 25.9.2017

ROZVRH | ROZVRH ENG

AEROBIK - telocvičňa Horský park

DeňČasVyučujúci
Utorok 17.00 - 18.30 Lörincziová

AEROBIK - Školička EU

DeňČasVyučujúci
Streda 11.00 - 12.30 Lörincziová
  13.30 - 15.00 Voltnerová

BASKETBAL mix - telocvičňa ŠD Horský park

DeňČasVyučujúci
Streda 09.30 - 11.00 Orviský
Štvrtok 15.30 - 17.00 Podgórska

BASKETBAL - telocvičňa ŠD Horský park

Vysokoškolská liga MUŽI fakulty:

DeňČasFakultyVyučujúci
Pondelok 18.30 - 20.00 NHF, FMV, FHI Orviský
Utorok 20.00 - 21.30 OF, FPM, FAJ Škultéty

Vysokoškolská liga ŽENY - všetky fakulty

Utorok 18.30 - 20.00 Podgórska

BEDMINTON - STU Petržalka

DeňČasVyučujúci
Pondelok 09.30 - 10.30, 10.30 - 11.30, 11.30 - 12.30 Orviský
Utorok 09.30 - 10.30, 10.30 - 11.30, 11.30 - 12.30 Podgórska
Streda 09.30 - 10.30, 10.30 - 11.30, 11.30 - 12.30 Hložek
Štvrtok 09.30 - 10.30, 10.30 - 11.30, 11.30 - 12.30 Janík

BODYWORK - Školička EU

DeňČasVyučujúci
Pondelok 09.15 - 10.45 Čechvalová
Utorok 13.30 - 15.00 Čechvalová
Streda 15.15 - 16.45 Čechvalová

FITBALLAEROBIK - Školička EU

DeňČasVyučujúci
Pondelok 17.00 - 18.30 Kalečíková

FLORBAL - ŠH Mladosť

Vysokoškolská liga všetky fakulty

DeňČasVyučujúci
Streda 21.00 - 22.00  

FLORBAL - telocvičňa Horský park

DeňČasVyučujúci
Pondelok 12.30 - 14.00, 15.30 - 17.00 Dubovský
Utorok 14.00 - 15.30 Orviský
Streda 14.00 - 15.30 Dubovský
Štvrtok 17.00 - 18.30 Heriban
Piatok 15.30 - 17.00 Partl

FUTBAL - ihrisko/telocvičňa ŠD Horský park

DeňČasVyučujúci
Pondelok 14.00 - 15.30 Hložek
Utorok 12.30 - 14.00 Janík
Streda 12.30 - 14.00 Heriban

FUTSAL - multifunkčné ihrisko Horský park

Vysokoškolská liga, všetky fakulty

DeňČasVyučujúci
Pondelok 15.30 - 17.00, 17.00 - 18.30 Janík

CHEERLEADERS (reprezentácia EU) - ihrisko HP

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DeňČasVyučujúci
Utorok 18.30 - 21.00 Lörincziová

HÁDZANA - multifunkčné ihrisko Horský park

DeňČasVyučujúci
Štvrtok 12.30 - 14.00 Hložek

INTERVALOVÝ TRÉNING - posilovňa Školička

DeňČasVyučujúci
Pondelok 11.00 - 12.30
15.15 - 16.45
17.00 - 18.30
Kalečíková
Heriban
Heriban
Utorok 07.30 - 09.00
11.00 - 12.30
Kalečíková
Kalečíková
Streda 07.30 - 09.00 Kalečíková

KONDIČNÁ KULTURISTIKA: Posilňovňa - telocvičňa ŠD Horský park

DeňČas
Pondelok 12.30 - 14.00, 14.00 - 15.30, 15.30 - 17.00, 17.00 - 18.30
Utorok 14.00 - 15.30, 15.30 - 17.00, 17.00 - 18.30
Streda 11.00 - 12.30, 14.00 - 15.30, 15.30 - 17.00, 17.00 - 18.30
Štvrtok 14.00 - 15.30, 15.30 - 17.00

KONDIČNÁ KULTURISTIKA: Posilňovňa - Školička EU

DeňČas
Pondelok 09.15 - 10.45, 13.30 - 15.00
Utorok 09.15 - 10.45, 13.30 - 15.00, podľa rozvrhu do 18.30
Streda 09.15 - 10.45, podľa rozvrhu do 18.30
Štvrtok 09.15 - 10.45, podľa rozvrhu do 18.30

KONDIČNÝ BEH - Školička EU

(lesopark Petržálka, Školička EU)

DeňČasVyučujúci
Štvrtok 11.00 - 12.30 Orviský

PILATES - Školička EU:

DeňČasVyučujúci
Utorok 09.15 - 10.45 Kalečíková
Streda 09.15 - 10.45 Kalečíková

PLÁVANIE - plaváreň Pasienky

Veľký bazén

DeňČasVyučujúci
Pondelok 13.00 - 14.00 Gádošiová
Utorok 12.00 - 13.00, 13.00 - 14.00 Heriban
Štvrtok 09.00 - 10.00, 10.00 - 11.00 Lörincziová

Vysokoškolská liga muži, ženy, všetky fakulty - malý bazén

DeňČasVyučujúci
Pondelok 20.00 - 21.00 Voltnerová

POWERJOGA - Školička EU

DeňČasVyučujúci
Pondelok 11.00 - 12.30 Voltnerová
Utorok 17.00 - 18.30 Voltnerová
Štvrtok 09.15 - 10.45 Voltnerová

ROPICS - telocvičňa HP

DeňČasVyučujúci
Štvrtok 14.00 - 15.30 Lörincziová

STEPAEROBIK - Školička EU

DeňČasVyučujúci
Pondelok 15.15 - 16.45 Lörincziová

STOLNÝ TENIS - telocvičňa ŠD Horský park

DeňČasVyučujúci
Pondelok 11.00 - 12.30 Podgórska
Piatok 12.30 - 14.00 Partl

TENIS - hala STU Agrofert Petržalka

DeňČasÚroveňVyučujúci
Pondelok 09.30 - 10.30
10.30 - 11.30
11.30 - 12.30
začiatočníci
začiatočníci
pokročilí
Škultéty
Streda 09.30 - 10.30
10.30 - 11.30
11.30 - 12.30
začiatočníci
pokročilí
pokročilí
Škultéty

VOLEJBAL - telocvičňa ŠD Horský park

Vysokoškolská liga MUŽI

DeňČasFakultyVyučujúci
Streda 18.30 - 20.00 všetky fakulty Podgórska
Štvrtok 20.00 - 21.30 všetky fakulty Kalečíková

Vysokoškolská liga ŽENY

DeňČasFakultyVyučujúci
Streda 17.00 - 18.30   Dubovský
Štvrtok 18.30 - 20.00   Matulníková

VOLEJBAL mix - telocvičňa ŠD Horský park

DeňČasVyučujúci
Utorok 15.30 - 17.00 Orviský
Streda 11.00 - 12.30 Heriban

Zimné kurzy

Náhrada za semestrálnu výučbu:

  • Chopok - juh
  • Rakúske Alpy

Zápis od 01.10.2017

Oslobodení od TV

Prednášky s odbornou tématikou

DeňČasMiestnosť
Pondelok 07.30 - 09.00 B1.08

Rozvrhy jazykov

Rozvrhy jazykov pre jednotlivé fakulty nájdete na stránke Fakulty aplikovaných jazykov v sekcii Študent - Študenti ostatných fakúlt