Oddelenie medzinárodnej mobility na EU v Bratislave vyhlasuje dodatočnú výzvu na Erasmus+ študijné pobyty (zimný + letný semester) v akademickom roku 2023/2024.

Študuj na zahraničnej univerzite, spoznaj nových ľudí a objavuj nové možnosti!

Deadline na podanie prihlášok je 02/04/2023.

Viac info nájdeš na našej web stránke Štúdium v rámci programu Erasmus+ K103, fakultných stránkach alebo u Vašich prodekanov pre medzinárodné vzťahy.

 

Študuj na zahraničnej univerzite, spoznaj nových ľudí a objavuj nové možnosti!