Kontakty

SZABOVÁ, Andrea, Mgr.

SZABOVÁ, Andrea, Mgr.

koordinátorka pre odchádzajúcich študentov

A3.16 +421 2 6729 5155 andrea.szabova@euba.sk
KIČINOVÁ, Romana, Ing.

KIČINOVÁ, Romana, Ing.

koordinátorka pre odchádzajúcich študentov

A3.16 +421 2 6729 5386 romana.kicinova@euba.sk