Zabezpečuje úlohy civilnej ochrany (CO EU) v zmysle zákona číslo 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov a vykonávacích predpisov v podmienkach EU. Za celkovú činnosť referátu CO zodpovedajú referenti CO priamo rektorovi EU.

 

Kontakty

ADAMIK, Pavel, JUDr.

ADAMIK, Pavel, JUDr.

referent

budova archívu EU +421 2 6729 1114