Letné mesiace na univerzite využívajú naši kolegovia nielen na letné dovolenky, oddych a načerpanie energie pred novým akademickým rokom, ale aj na svoje vedeckovýskumné aktivity, ktorým sa roky venujú. Tieto aktivity si všíma aj zahraničné prostredie a naši kolegovia sa tak môžu porovnávať s výskumníkmi z celého sveta.

Aj vďaka výskumníkom na univerzite, má EU v Bratislave stále vyššiu a vyššiu kvalitu. O kvalite univerzity svedčí aj prestížna akreditácia AACSB, ktorú univerzita získala v novembri 2021 a zaradila sa tak medzi 6 % škôl na svete so zameraním na ekonomické študijné programy, ktoré túto akreditáciu AACSB získali.

 

Významné ocenenie vedeckých výsledkov našich kolegov z Fakulty hospodárskej informatiky vo svete

Na 19. ročníku medzinárodnej konferencie International Conference on Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems (IPMU 2022), ktorá sa uskutočnila 11. – 15. júla 2022 v talianskom meste Miláno, získali naši kolegovia doc. Dr. Ing. Miroslav HUDEC a študentka 3. stupňa Ing. Erika MINÁRIKOVÁ, obaja z Fakulty hospodárskej informatiky, cenu „Lotfi A. Zadeh Best Paper Award“ za príspevok „Aggregation Functions in Flexible Classification by Ordinal Sums“. Tento príspevok vyriešil niektoré problémy výpočtovej inteligencie pre klasifikáciu ordinálnymi súčtami. Cena nesie meno po zakladateľovi fuzzy množín a fuzzy logiky a kľúčovej osobnosti výpočtovej inteligencie Prof. Lotfi A. Zadeh.

Výborné výsledky našich kolegov vo vedeckovýskumnej oblasti

 

Prestížny časopis Harvard Business Review publikoval výskum doc. Ing. Mgr. Maroša SERVÁTKU, PhD. z Katedry financií Národohospodárskej fakulty EUBA.

Na výskume sa okrem prof. Servátku podieľali aj ďalší výskumníci Stephen Knowles, Trudy Sullivan a Murat Genç, všetci traja z novozélandskej Univerzity of Otago. V rámci výskumu pozvali 3 276 ľudí, aby sa zúčastnili krátkeho online prieskumu výmenou za dar 10 dolárov na charitu. Niektorí účastníci dostali týždennú lehotu, niektorí mesačnú a niektorí nedostali žiadnu lehotu.

Maroš Servátka: „Termíny nás motivujú robiť veci, ktoré by sme inak odkladali, no vzťah nie je vždy jednoznačný. Napríklad, aj keď nám dlhý termín teoreticky dáva viac času na dokončenie úlohy, často to znamená, že ju znova a znova odkladáme, až nakoniec na všetko zabudneme.“

Záver: Aby ľudia neodkladali úlohy, nedávajte im termín. 

Maroš Servátka: „Náš prieskum skutočne vrátilo iba 5,5 % ľudí, ktorí dostali mesačnú lehotu, v porovnaní so 6,6 % tých, ktorí dostali len týždeň. Ale ľudia, ktorí nedostali žiadnu lehotu, mali najvyššiu mieru odozvy zo všetkých: 8,3 %. A bolo pravdepodobnejšie, že prieskum vrátia do troch dní ako ostatní.“

Odkaz na článok v plnom znení: https://hbr.org/2022/09/to-keep-people-from-procrastinating-dont-give-them-a-deadline.

 

Ďakujeme za príkladnú reprezentáciu výskumu na Ekonomickej univerzite v Bratislave a želáme mnoho ďalších úspešných vedeckovýskumných aktivít.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.