1xbetyouwin youwin giriş betboo giriş

Sekretariát rektora je pracoviskom rektora pre administratívnu a organizačnú prácu. Zabezpečuje činnosti súvisiace sprípravou podkladov a návrhov pre rozhodovanie rektora, písomný styk a úlohy súvisiace s činnosťou porád rektora.

Pripravuje podkladové materiály pre rektora, Vedeckú radu EU v Bratislave, kolégium rektora, porady vedenia univerzity, zasadnutia Správnej rady EU v Bratislave a návrhy rektora predkladané Akademickému senátu EU v Bratislave. Za činnosť sekretariátu zodpovedá vedúci sekretariátu rektorovi.

 

Kontakty

NEMCOVÁ, Kamila, Ing.

NEMCOVÁ, Kamila, Ing.

sekretariát rektora

E3.21 +421 2 6729 5902 kamila.nemcova@euba.sk
KARDOŠOVÁ, Silvia, Mgr.

KARDOŠOVÁ, Silvia, Mgr.

asistentka rektora

E3.21 +421 2 6729 5364 silvia.kardosova@euba.sk