Oikos Bratislava je pobočkou medzinárodnej mimovládnej organizácie zameranej na udržateľnú  ekonómiu a manažment Oikos International. Jednotlivé pobočky pôsobia na popredných univerzitách s ekonomickým zameraním. Šíria informácie, prepájajú študentov s vyučujúcimi a ľuďmi z praxe, aktivizujú ľudí a snažia sa o pozitívnu zmenu k udržateľnejšej spoločnosti. Informuje o témach, zdrojoch a aktivitách, týkajúcich sa udržateľného rozvoja v Bratislave i na celom Slovensku.

 

PREZIDENT ZDRUŽENIA

Ing. Juraj Melichar

 

KONTAKT

tel.: +421 905 873 985

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

http://bratislava.oikos-international.org/

http://www.facebook.com/oikosbratislava