Prejsť na obsah

Načítavame pre Vás stránku...

Na zasadnutí Kolégia rektora EU v Bratislave dňa 22. septembra 2021 vymenoval rektor EU v Bratislave Ferdinand Daňo nového docenta a udelil cenu za najlepšie publikačné výstupy v roku 2020, cenu za pedagogickú činnosť za rok 2021 a ocenil aj víťazov celouniverzitného kola Študentskej vedeckej a odbornej činnosti v roku 2021.

Dekrét o udelení vedecko-pedagogického titulu docent bol odovzdaný doc. Ing. Eduardovi NEŽINSKÉMU, PhD. z Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave, ktorý sa habilitoval v odbore habilitačného konania a inauguračného konania národné hospodárstvo.

 

Na základe výsledkov hodnotenia hodnotiacej komisie udelil rektor EU v Bratislave Cenu EU v Bratislave za publikačnú činnosť za rok 2020.

V kategórii Vysokoškolská učebnica bolo ocenené dielo: 

PASTORÁKOVÁ, Erika - ONDRUŠKA, Tomáš - JURKOVIČOVÁ, Monika: Dejiny poisťovníctva, ktorá vyšla vo vydavateľstve Wolters Kluwer ČR.

V kategórii Monografia v slovenskom jazyku bola ocenená publikácia: 

NEŽINSKÝ, Eduard: DEA modely pre sociálno-ekonomickú analýzu a podporu hospodársko-politického rozhodovania, ktorá vyšla vo vydavateľstve Wolters Kluwer ČR.

V kategórii články v domácich a zahraničných časopisoch boli ocenené publikácie:

  1. TÓTH, Peter - CUPÁK, Andrej - RIZOV, Marian: Measuring the Efficiency of VAT Reforms: a Demand System Simulation Approach. In: Oxford Economic Papers : General Economics Journal. - Oxford : Oxford University Press.
  2. LORKO, Matej - SERVÁTKA, Maroš - ZHANG, Le: Improving the Accuracy of Project Schedules. In: Production and Operations Management. John Wiley & Sons. vol. 30, no. 6..
  3. HUDEC, Miroslav - MESIAR, Radko: The Axiomatization of Asymmetric Disjunction and Conjunction. In: Information Fusion. Elsevier Science Publishers, 2020 vol. 53.

 

Na základe výsledkov hodnotenia hodnotiacej komisie udelil rektor EU v Bratislave Cenu rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave za pedagogickú činnosť za rok 2021.

Cenu za pedagogickú činnosť za rok 2021 získala:

doc. Ing. Alena ZUBAĽOVÁ, PhD. z Katedry financií Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave.

 

Víťazmi celouniverzitného kola ŠVOČ v ak. roku 2020/2021 sa stali:

na 1. stupni štúdia

  1. miesto Marco Majerčák (Národohospodárska fakulta),
  2. miesto Alexandra Sipská (Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach),
  3. miesto Monika Bíziková (Fakulta podnikového manažmentu).

na 2. stupni štúdia

  1. miesto: Jana Vavrincová (Fakulta hospodárskej informatiky),
  2. miesto: Tomáš Oleš a Tomáš Ševček (Národohospodárska fakulta),
  3. miesto: Adriana Dvoršťáková (Fakulta aplikovaných jazykov).

 

Novému docentovi a všetkým oceneným blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov.

 

Fotogaléria

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.

Ekonomická univerzita v Bratislave je členom týchto medzinárodných inštitúcií

Preberanie textov, fotografií a iných materiálov je dovolené výhradne len s povolením Ekonomickej univerzity v Bratislave a s uvedením zdroja.

© 1940 - 2021 Ekonomická univerzita v Bratislave