Centrum medzinárodných vzťahov EU v Bratislave zorganizovalo dňa 12. marca 2024 Veľtrh zahraničných univerzít, podujatie určené na zvýšenie povedomia o rôznych možnostiach štúdia v zahraničí. Veľtrhu sa v letnom semestri akademického roka 2023/2024 zúčastnili ako prezentujúci výmenní študenti z 19 krajín.

Zahraniční študenti využili túto príležitosť na prezentáciu svojich domovských univerzít študentom EU v Bratislave prostredníctvom informatívnych a pútavých prezentácií. Prezentácie ukázali nielen akademické príležitosti, ale umožnili nahliadnuť aj do rôznych kultúr, tradícií a kuchýň ich domovských krajín. Jasmin z univerzity v nemeckom Ludwigshafene povedala: „Veľtrh je veľmi dobrý, medzinárodný, ľudia sú v dobrej nálade, je skvelé, že všetky kultúry sa môžu navzájom spoznať.“ Leonardo z talianskej univerzity v Pavii dopĺňa: „Tento veľtrh je naozaj pekný, môžete stretnúť veľa ľudí, najesť sa dobrého jedla a naozaj by som každému odporučil, aby sem prišiel a spoznal sa s nami.“   

Podujatie otvorila koordinátorka pre prichádzajúcich študentov na Centre medzinárodných vzťahov, Laura Danielová, ktorá srdečne privítala všetkých prítomných a povzbudila študentov, aby sa podelili o svoje obohacujúce skúsenosti zo štúdia v zahraničí a vytvorili tak priaznivú atmosféru pre nadväzovanie nových kontaktov a priateľstiev.  

Tento ročník sme privítali aj agentúru SAIA, ktorá ponúkla študentom možnosti financovania mobilít napríklad prostredníctvom Národného štipendijného programu SR. Koordinátorky pre odchádzajúcich študentov z Centra medzinárodných vzťahov poskytli informácie o možnostiach štúdia v rámci programov Erasmus+ a bilaterálnych dohôd.

V závere podujatia Boris Mattoš, prorektor pre medzinárodné vzťahy, odovzdal ceny víťazom súťaže o najkrajší stánok (Francúzsko) a víťazom fotosúťaže. Jeden z víťazov najlepšieho stánku z Francúzska, Armand z univerzity ESSCA, povedal: „Sme samozrejme hrdí na to, že sa nám podarilo vyhrať za našu krajinu.“ Gatien z Paul Sabatier University dodal: „Skvelú prácu odviedli aj iné krajiny, bolo mi potešením objaviť ich špeciality.

 

12. medzinárodný veľtrh zahraničných univerzít

12. medzinárodný veľtrh zahraničných univerzít

12. medzinárodný veľtrh zahraničných univerzít

12. medzinárodný veľtrh zahraničných univerzít

12. medzinárodný veľtrh zahraničných univerzít

12. medzinárodný veľtrh zahraničných univerzít

12. medzinárodný veľtrh zahraničných univerzít

12. medzinárodný veľtrh zahraničných univerzít