Študenti študijného programu Finančné trhy a investovanie (II. stupeň štúdia) mali už ôsmy rok v rade možnosť zmerať si svoje nadobudnuté vedomosti a zručnosti v globálnom meradle na súťaži Rotman International Trading Competition (RITC) 2024.

Pod odborným vedením doc. Ing. Jany Kotlebovej, PhD., doc. Ing. Petra Árendáša, PhD. a doktoranda Ing. Marka Dávida Vatehu, ktorý súťaž v minulých rokoch zažil ako študent, z Katedry bankovníctva a medzinárodných financií (NHF EUBA) študentský tím v zložení:

  • Bc. Ema Recká,
  • Bc. Jakub Klein,
  • Bc. Erik Krchnák,
  • Bc. Dominik Kucbel,

v dňoch 21. – 23. februára. 2024 súťažil na pôde Rotman School of Management (University of Toronto, Kanada) v konkurencii 41 ďalších univerzít z celého sveta.

Študenti si pripísali historicky druhý najlepší výsledok v medzinárodnom meradle, keď obsadili v celkovom poradí krásne 13. miesto. Náš tím potvrdil svoju dlhodobú príslušnosť v špičke európskych univerzít, spomedzi ktorých obsadil 3. miesto. Konkurencia bola aj tento rok vysoká a v celkovom poradí za nami zaostali aj renomované univerzity ako University of Ottawa (Kanada), Trinity College Dublin (Írsko), Boston University (USA), University of Sydney (Austrália), New York University, či Princeton University (obe USA).

Absolútnymi víťazmi RITC 2024 boli zástupcovia Baruch College (USA).

RITC umožňuje zúčastneným tímom súťažiť prostredníctvom obchodnej platformy (Rotman Interactive Trader) v širokom spektre realisticky simulovaných trhových scenárov. Tento rok si organizátori pripravili 6 úloh a študenti si na vlastnej koži vyskúšali (1) obchodovanie na promptnom a forwardovom trhu s elektrinou, (2) transakcie na spotovom a futuritnom trhu s ropou, (3) manažovanie likvidity na trhoch s ETF, (4) identifikáciu nesprávne ocenených opcií, či aj to, ako náročné je vyvinúť automatizované, algoritmické obchodné stratégie v jazyku Python, ktoré (5) oceňujú akcie cez CAPM model a (6) využívajú arbitráž medzi akciami a ETF nástrojmi v rôznych menách.

Sme radi, že meno našej univerzity sa v tejto súťaži pomaly udomácňuje na vrchu poradia a študentom gratulujeme k ich úspechu. Dúfame, že aj tento výsledok motivuje študentov nižších ročníkov zapojiť sa do prípravy na ďalšie ročníky RITC, či RETC (európske kolo súťaže).

Ďakujeme našim sponzorom Tatra banka, a. s., U.P. o.c.p., a.s. a BENCONT GROUP a.s.. Osobitné poďakovanie patrí aj našim absolventom (bývalým účastníkom súťaže) Ing. Jurajovi Dedinskému, PhD. a Ing. Máriovi Zemanovi za ich podporu.

 

Súťaživý duch našich študentov opäť priniesol skvelé umiestnenie v svetovej konkurencii RITC 2024

Súťaživý duch našich študentov opäť priniesol skvelé umiestnenie v svetovej konkurencii RITC 2024