Ekonomická univerzita v Bratislave usporiadala v dňoch od 24. do 25. apríla 2023 14. edíciu Medzinárodného týždňa International Teaching & Training Week 2023 s podtitulom Erasmus+ kľúčová akcia 171 – Medzinárodná kreditná mobilita (ICM).

Podujatie bolo organizované v rámci Erasmus+, programu Európskej únie na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe. Hlavnou témou stretnutia bola Medzinárodná kreditná mobilita. Podobne ako mnoho iných renomovaných univerzít, aj Ekonomická univerzita v Bratislave považuje medzinárodnú kreditnú mobilitu v rámci KA171 za dôležitý nástroj svojej internacionalizačnej stratégie. Úvodným slovom účastníkov privítali Ferdinand Daňo, rektor EU v Bratislave a Boris Mattoš, prorektor pre medzinárodné vzťahy EU v Bratislave.

Počas dvoch dní bol pre zahraničných hostí pripravený interaktívny program so zameraním na výmenu skúsenosti v tejto oblasti a na diskusiu o výzvach, ktoré táto kľúčová akcia prináša. Podujatia sa zúčastnilo celkovo 9 zástupcov zo 4 zahraničných partnerských univerzít z Európy, Ázie a Afriky.

Oddelenie medzinárodnej mobility pripravilo počas druhého pracovného dňa workshop Medzinárodná kreditná mobilita - z perspektívy Ekonomickej univerzity v Bratislave pod vedením Miroslavy Darnadiovej, vedúcej Oddelenia medzinárodnej mobility. Všeobecným cieľom stretnutia bolo prispieť k naplneniu programových premís v rámci budovania európskeho vzdelávacieho priestoru, podporu pri realizácii európskej strategickej spolupráce v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy.

Zahraniční pedagógovia z Cape Peninsula University of Technology (Juhoafrická republika) a University of European Studies of Moldova (Moldavsko) sa zapojili do vyučovacieho procesu na Obchodnej fakulte, Fakulte podnikového manažmentu a Národohospodárskej fakulte. Prednášky prebehli v anglickom jazyku a tešili sa úspechu zo strany študentov.

Účastníci zhodnotili podujatie ako skvelú príležitosť pre stretnutie svojich kolegov zo zahraničných univerzít a nadviazanie nových partnerstiev. Vyzdvihli kvalitu organizácie ako aj primerané obsahové zameranie.

 

Fotogaléria