V letnom semestri akademického roka 2022/2023 sme privítali 112 zahraničných výmenných študentov zo 17 štátov v Európe a Ázii. Tradičné podujatie Welcome Week, ktoré Oddelenie medzinárodnej mobility zorganizovalo pre zahraničných študentov od 6. do 12. februára 2023, pozýva výmenných študentov zažiť týždeň plný aktivít.

V letnom semestri majú najväčšie zastúpenie študenti z francúzskych a španielskych partnerských inštitúcií. Privítali sme aj študentov mimo EÚ z Vietnamu či z Južnej Kórei, ktorí zahraničnú mobilitu absolvujú v rámci projektu Erasmus+ KA171. Prostredníctvom bilaterálnej spolupráce sme prijali troch študentov z Indie.

V prvý deň podujatia sa konal v pondelok 6. februára 2023 v Aule EU v Bratislave. Prichádzajúcich študentov prijala a srdečne privítala vedúca Oddelenia medzinárodnej mobility Miroslava Darnadiová. Nasledovala prezentácia o EU v Bratislave zo strany prorektora pre medzinárodné vzťahy, Borisa Mattoša. V tento deň zažili študenti kúsok slovenskej kultúry s vystúpením folklórnej skupiny FS Ekonóm. Vďaka prezentácii Juraja Budaya z Bratislava Tourist Board (BTB) im boli poskytnuté aj informácie o tom, čo možno robiť v Bratislave, ako aj o najlepších miestach na celom Slovensku. Zástupcovia ESN EU Bratislava (Erasmus Student Network) pripravili zahraničným študentom prehliadku univerzity a deň sa zakončil uvítacím brunchom, kde sa mali študenti možnosť navzájom spoznať a stretnúť potenciálnych nových priateľov.

Druhý deň Welcome Week-u sa uskutoční v aule, kde prichádzajúci študenti naštartujú dobrú náladu v miestnosti malou zahrievacou aktivitou. Laura Danielová, koordinátorka pre prichádzajúcich študentov, im poskytne užitočné informácie o letnom semestri a sprostredkuje administratívne záležitosti týkajúce sa letného semestra. Zástupcovia ESN EU Bratislava budú hovoriť o svojej úlohe a o tom, ako by mohli študentom pomôcť počas ich výmenného semestra. Študenti budú mať tiež príležitosť zahrať si rýchlu hru Kahoot, aby si otestovali svoje vedomosti o tom, čo bolo povedané v prezentáciách, ako aj položiť svoje zostávajúce otázky.

Zahraničných študentov čaká celý týždeň pestrých aktivít, aby sa lepšie spoznali a bol pre nich letný semester na EU v Bratislave nezabudnuteľný.

 

Fotogaléria