Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová dnes opätovne v priestoroch Prezidentského paláca vymenovala prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. za rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie od 1. februára 2023 do 31. januára 2027.

V novom funkčnom období chce rektor univerzity pokračovať v budovaní modernej univerzity so silnou medzinárodnou dimenziou, založenou na kvalitnom vzdelávaní a vede.

„Je to zodpovednosť a záväzok, ktoré sa, verím, v spolupráci s mojimi najbližšími kolegami a novozvolenými dekanmi fakúlt, podarí naplniť v prospech všetkých zamestnancov a študentov EUBA. Teším sa na spoluprácu so všetkými“, povedal Ferdinand Daňo po prevzatí menovacieho dekrétu.

Okrem rektora EU v Bratislave vymenovala prezidentka SR ďalších 3 rektorov. Peter Kónya povedie Prešovskú univerzitu v Prešove, Jozef Nagy Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Rektorom Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach bude Peter Lošonczi.

 

Fotogaléria

 

Zdroj fotografií: Kancelária prezidenta SR