V zimnom semestri akademického roka 2022/2023 sa uskutočnila už ôsma edícia vzdelávacieho projektu Central Europe Connect - Joint Certificate Program (CEC), ktorý umožňuje krátkodobú zahraničnú študentskú výmenu na troch ekonomických univerzitách v Strednej Európe. Projekt CEC je spoločným projektom Ekonomickej univerzity vo Viedni (WU), Ekonomickej univerzity vo Varšave (SGH) a Ekonomickej univerzity v Bratislave (EUBA). V rámci tohto unikátneho certifikovaného programu absolvuje 20 študentov z každej univerzity prednášky a diskusie na témy ekonomického rozvoja krajín stredoeurópskeho regiónu.

Ôsma edícia programu CEC bola oficiálne zahájená 17. októbra 2022 vo Viedni kurzom „Strategies and Management for Central Europe“, ktorý po organizačnej a odbornej stránke zabezpečuje partnerská univerzita WU. Ďalej výučba pokračovala vo Varšave kurzom „Marketing resources and consumer behaviour in Central Europe“, ktorý zabezpečuje partnerská univerzita SGH. Dňa 5. decembra sme zahájili posledný kurz v rámci ôsmej edície programu CEC a to kurz „Structural Dynamics in Central European Economies“, ktorý je pod odbornou gesciou EUBA. Kurz otvoril svojim príhovorom Boris Mattoš, prorektor pre medzinárodné vzťahy EUBA. Po úvodnej časti študenti v programe pokračovali prehliadkou univerzity a následne výučbou. Študenti sa celý týždeň zúčastňovali odbornej výučby a pracovali v tímoch na skupinových projektoch. Pre študentov bola okrem výučby pripravená prehliadka Bratislavy, voľnočasová aktivita, ktorú zapezpečilo ESN EU Bratislava, slávnostná večera a návšteva spoločnosti ESET, kde diskutovali na témy kybernetickej bezpečnosti. Týždeň výučby uzavreli v sobotu 10. decembra 2022 prezentácie výsledkov skupinových projektov a záverečná ceremónia spojená s odovzdaním certifikátov.

Projektu CEC sa tento semester zúčastnilo 44 študentov. V závere by sme sa chceli poďakovať našim partnerom, kolegom a študentom za ich účasť a podporu v jesennej edícii programu Central Europe Connect.

 

Fotogaléria