Už po štvrtýkrát sa dobrovoľníci z Ekonomickej univerzity v Bratislave (EUBA) zúčastnili na najväčšom podujatí firemného dobrovoľníctva na Slovensku „Naše mesto 2022“ (NM´22) so sloganom „Urobme z našich miest lepšie miesta pre život!“

Každoročne táto akcia firemného dobrovoľníctva poskytuje možnosť výberu spomedzi množstva aktivít, ktoré organizujú mimovládne organizácie, školy, škôlky, miestne inštitúcie, či ľudia z verejnosti. Organizátori získajú na nákup nevyhnutného materiálu a náradia pre dobrovoľníkov grant od Nadácie Pontis.

V 16. ročníku NM´22, realizovanom 10. júna 2022, pomáhali dobrovoľníci z EUBA pri revitalizácii areálu DOMKA - združenie saleziánskej mládeže, stredisko Bratislava na Mamateyovej ulici v Petržalke. Odstraňovali burinu a odpadky z ihrísk a čistili a maľovali časti obvodového plota.

DOMKA je občianske združenie saleziánskej mládeže, ktoré na celom Slovensku združuje vyše 8 400 členov. Venuje sa deťom a mladým – jeho cieľovou skupinou sú ľudia od 6 do 30 rokov. Pokrýva všetky pastoračné aktivity strediska – od stretnutí, krúžkov, táborov, futbalových turnajov, duchovných obnov a duchovných cvičení, projektu DofE a Orientačných dní, až po upratovacie brigády a iné nepravidelné podujatia. Pre tieto rozsiahle a širokospektrálne zamerané aktivity, ktoré veľmi priateľským spôsobom zážitkovými metódami kreujú pozitívne etické hodnoty u detí, mládeže a mladých ľudí, sa dobrovoľníci z EUBA v počte 49 osôb veľmi cieľavedome rozhodli svojím dobrovoľníckym úsilím, energiou a prácou podporiť jednoznačne DOMKU.

Zvážili pritom všetky pozitívne dôvody, prečo sa oplatí aktívne zapojiť do projektu „Náše mesto“:

  1. možnosť zúčastniť na netradičnom a zábavnom teambuildingu,
  2. adresne pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú,
  3. vytvoriť pozitívnu firemnú kultúru,
  4. byť súčasťou pozitívnej zmeny nielen okolia, ale aj celej krajiny,
  5. rozvíjať tvorivé zručnosti,
  6. podporovať talenty a vytvoriť priestory pre inovácie,
  7. pomôcť druhým výrazne zvyšovať celkový pocit pohody a spokojnosti so svojím životom.

To, že počty účastníkov z EUBA sa zvyšujú a snažia sa v čoraz väčšom počte pomáhať, svedčia pozitívne reakcie všetkých zainteresovaných.

Sme veľmi radi, že záujem ísť do DOMKY, práca dobrovoľníkov z EUBA, angažovaný kreatívny prístup k nej ako aj ku koordinátorom z prijímajúcej organizácie, nachádzajú pozitívne odozvy aj u saleziánskych koordinátorov, ktorých vyjadrení možno uviesť nasledovné:

Aj tento rok sa podarilo vďaka projektu Naše Mesto spraviť veľa dobra. V mene celého strediska u Saleziánov na Mamateyke sa chceme poďakovať všetkým zúčastneným z rôznych spoločností, najmä však EUBA, ktorí opäť raz v naozaj hojnom počte zveľadili svojou prácou exteriér nášho strediska. Vďaka ich šikovným rukám sa podarilo natrieť až 50 metrov plota. Naozaj sa chceme zo srdca poďakovať všetkým zúčastneným a tešíme sa na spoluprácu aj pri iných akciách alebo opäť o rok pri projekte Naše Mesto. Peter Krajčovič, štatutárny zástupca DOMKA Mamateyka

Veľká vďaka ozaj všetkým, ktorí si vybrali naše mládežnícke stredisko, aby počas brigády Naše mesto, zveľadili naše priestory. Plné pracovné nasadenie bolo vidieť hneď od začiatku na viacerých poliach. A samozrejme výsledok nemohol ostať nepovšimnutý. Ešte raz ďakujeme a tešíme sa na ďalšie stretanie u nás, veríme že nielen na brigáde ;) Tak teda do skorého videnia. Jozef Martinek SDB, ekonóm saleziánskeho mládežníckeho strediska Mamateyka.

Za spoluorganizujúcu Etickú komisiu EU v Bratislave pridávame srdečné poďakovanie spoluorganizátorom z DOMKY na Mamateyovej ulici a našim „eubáckym“ dobrovoľníkom za skvelú tímovú prácu s excelentným výsledkom a tešíme sa na NM´23 opäť u susedov, v nádhernom areáli DOMKY.

 

Fotogaléria

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.