Vzdelávací projekt Central Europe Connect - Joint Certificate Program, je spoločným projektom troch ekonomických univerzít, a to Ekonomickej univerzity vo Viedni (WU), Ekonomickej univerzity vo Varšave (SGH) a EU v Bratislave. V rámci tohto unikátneho certifikovaného programu absolvuje 20 študentov z každej univerzity prednášky a diskusie na témy ekonomického rozvoja krajín stredoeurópskeho regiónu. V letnom semestri akademického roka 2020/2021 sa uskutočnila už piata edícia tohto úspešného programu, ktorý dáva študentom možnosť absolvovať krátkodobú zahraničnú výmenu na troch univerzitách a to v rámci jedného semestra.

Výučba bola oficiálne zahájená 15. marca 2021 a to kurzom „Strategies and Management for Central Europe“, ktorý zabezpečila WU. Následne bol 12. apríla zahájený kurz „Marketing resources and consumer behaviour in Central Europe“, ktorý je realizovaný SGH. Kurz „Structural Dynamics in Central European Economies“, ktorý je pod odbornou gesciou EUBA, bol zahájený 10. mája príhovorom Borisa Mattoša, prorektora pre medzinárodné vzťahy EUBA. Počas týždňa blokovej výučby študenti absolvovali sériu prednášok a diskusií a tiež exkurziu v Kia Motors Slovakia. Vzhľadom k súčasnej epidemiologickej situácii sa uskutočnila virtuálne. Študenti sa dozvedeli zaujímavé fakty o spoločnosti a absolvovali podnetnú diskusiu. Zahraničným študentom sme sa aspoň sčasti snažili vynahradiť absenciu návštevy Bratislavy a vďaka spolupráci s Bratislava Tourist Board tak mohli absolvovať virtuálnu prehliadku Bratislavy. Piata edícia programu Central Europe Connect bola oficiálne ukončená online záverečnou ceremóniou 8. júna 2021.

Projektu CEC sa tento semester zúčastnilo celkove 49 študentov a napriek tomu, že bol program opäť realizovaný online, umožnil študentom absolvovať výučbu na partnerských univerzitách, možnosť spolupracovať na spoločných projektoch, vypočuť si zaujímavé prednášky predstaviteľov významných spoločností a získať nové kontakty a skúsenosti.

V závere by sme sa chceli poďakovať našim zahraničným partnerom, kolegom a študentom za ich účasť a podporu v jarnej edícii programu Central Europe Connect.

teaching

opening

teaching3

graduation 2

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.