Študentský tím v zložení Bc. Hercegh Ondrej, Bc. Lin Xinyi,, Bc. Macák Marek, Bc. Vateha Marko David a Ing. Zeman Mário, pod odborným vedením doc. Ing. Jany Kotlebovej, PhD. a doc. Ing. Petra Árendáša, PhD. z Katedry bankovníctva a medzinárodných financií (Národohospodárska fakulta EU v Bratislave), si aj tento rok zmeral svoje zručnosti na svetovom kole súťaže v obchodovaní RITC 2020, ktoré odborne zastrešuje Rotman School of Management (University of Toronto, Kanada).

Súťaže sa zúčastnilo 48 univerzít z celého sveta okrem Afriky.

Európu na tejto súťaži reprezentovalo 8 univerzít, pričom Ekonomická univerzita v Bratislave skončila medzi Európanmi na 3. mieste. Zo všetkých 48 univerzít sme obsadili 14. miesto v Matlab Volatility, 16. miesto v BP Commodities, 18. miesto v Electricity Trading. V celkovom sumárnom hodnotení skončili študenti na 21. mieste, čo je pozitívny posun o dve miesta oproti minulému roku. Je potrebné však uviesť, že konkurencia bola naozaj silná a študenti porazili také univerzity ako Massachusetts Institute of Technology (MIT), Stanford University, Trinity College Dublin, University of California Berkeley, Washington University in St. Louis, Duke University, Higher School of Economics (Rusko) a mnoho ďalších.

Absolútnymi víťazmi RITC 2020 boli v poradí Baruch College (USA), University of Calgary (Kanada), Luiss Guido Carli – University of Rome (Taliansko).

Finálové kolo Rotman Trading International Competition (RITC 2020) sa konalo v dňoch 20. – 22. februára 2020 v Toronte (Kanada). Základom súťaže boli kvantitatívne financie a matematické programovanie. Súťaž bola zameraná na obchodovanie s futuritami na indexy, opciami na volatilitu ETF, obchodovanie na spotovom a futuritnom trhu s ropou a elektrickou energiou a programovanie vlastného algoritmu v obchodovaní s použitím Phyton. Obchody sa realizovali tak na pite ako aj v elektronickom prostredí Rotman Interactive Trader.

Týmto si dovoľujeme študentom srdečne zablahoželať k ich výbornému výsledku a dúfame, že táto skúsenosť bude motivovať aj ďalších študentov dosahovať stále vyššie profesijné ciele.

ritc2020

ritc 2020 2

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.