Dňa 26. novembra 2019 navštívil Ekonomickú univerzitu v Bratislave nový mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Indie na Slovensku, J.E. pán VANLALHUMA, ktorý bol posledným prednášajúcim v rámci 26. edície predmetu Diplomacia v praxi. Vo svojej prednáške sa okrem kľúčových historických udalostí tejto krajiny venoval aj aktuálnym otázkam, upriamil pozornosť na diverzitu krajiny a špecifiká politického systému. Vyzdvihol tiež dôležitosť tohto dňa – 26. novembra, kedy si India pripomína 70. výročie prijatia ústavy.

Domácich a zahraničných študentov v diskusii zaujímali odpovede indického veľvyslanca na znečisťovanie ovzdušia a prístup k pitnej vode, násilie páchané na ženách či na aktuálnu ekonomickú a politickú situáciu v oblasti Kašmíru.

Dvojsemestrálny predmet Diplomacia v praxi ponúka Ekonomická univerzita v Bratislave pre domácich a zahraničných študentov od roku 2004. Poslucháči majú jedinečnú možnosť získať aktuálne informácie a poznatky o medzinárodných ekonomických a politických vzťahoch a diplomatickej praxe. Za 15 rokov existencie predmetu prednášalo na Diplomacii v praxi viac ako 250 veľvyslancov a zástupcov diplomatického zboru pre viac ako 1200 študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Nosnou témou 26. edície Diplomacie v praxi boli aktuálne otázky diania vo vybraných štátoch Ázie a Ameriky.

 

Fotogaléria