Dňa 1. októbra 2019 navštívil Ekonomickú univerzitu v Bratislave Chargé d´Affaires veľvyslanectva Kanady na Slovensku, p. John von KAUFMANN, ktorý bol prednášajúcim na predmete Diplomacia v praxi. Pred prednáškou hosťa na pôde univerzity privítal Boris MATTOŠ, prorektor pre medzinárodné vzťahy EU v Bratislave. Predmetom stretnutia bola spolupráca EU v Bratislave s univerzitami v Kanade.

Chargé d'Affaires vo svojej prezentácii zdôraznil hodnoty, na ktorých stojí zahraničná politika Kanady vrátane slobody, demokracie, rodovej rovnosti a spravodlivosti. Tieto hodnoty vedú krajinu globalizáciou a vytvárajú základ pre medzinárodné dohody ako CETA, ktoré sú dôležité tiež pre ekonomické vzťahy Kanady a Slovenska.

Následne hosť v diskusii odpovedal na otázky študentov, ktorí sa zaujímali o problémy globálneho otepľovania, rodovej rovnosti a tiež imigračnú politiku Kanady.

 

Fotogaléria