1xbetyouwin youwin giriş betboo giriş

Uznávaný európsky ekonóm Alexandru Minea zavítal na bratislavskú univerzitu. Cieľom bolo posilniť rady profesorov a odovzdať svoje poznatky o fiškálnej a monetárnej politike študentom Národohospodárskej fakulty na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Študentom sa bude venovať do konca letného semestra.

Európsky odborník na fiškálnu a monetárnu politiku Alexandru Minea navštívil Slovensko vďaka grantovému programu Hosťujúci profesor, ktorý vyhlásila Nadácia VÚB. Zmyslom projektu je už 10 rokov zlepšovať na slovenských vysokých školách podmienky pre moderné vzdelávanie a výskum v oblasti ekonomickej vedy vďaka participácii významných zahraničných pedagógov. Alexandru Minea je v aktuálnom letnom semestri súčasťou tímu Katedry financií Národohospodárskej fakulty EUBA, kde sa podieľa na spoločnej výskumnej práci v otázkach systému hodnotenia fiškálnych politík.

Alexandru Minea, makroekonóm, ktorý pracoval v minulosti aj ako hosťujúci výskumník v Medzinárodnom menovom fonde, považuje za najväčší problém súčasnej globálnej ekonomiky najmä nezodpovedané otázky v oblasti vysporiadania sa so zadlženosťou obyvateľov a krajín. „Dnes je potrebné urobiť krok späť, získať odstup a uvedomiť si, čo sme skutočne ako Európania z vývoja ekonomiky v ostatných rokoch získali.“ Aj túto tému rozoberal počas diskusie so zamestnancami VÚB, pričom sa dotkol aj potenciálne blížiacej sa ekonomickej recesie.

 

Medzinárodný výskum vďaka Nadácii VÚB

Význam aktuálneho pôsobenia zahraničného kolegu hodnotí aj prorektorka Ekonomickej univerzity v Bratislave, doc. Jana Péliová. „Spolupráca s profesorom Mineom pomáha výrazne zlepšovať výsledky štúdií doktorandov v problematike verejného dlhu a hospodárskeho rastu. Tie budú prezentované na viacerých medzinárodných vedeckých konferenciách a publikované vo vedeckých časopisoch,“ a dodáva „Program Nadácie VÚB pomohol v roku 2012 naštartovať výbornú spoluprácu s Alexandrom Mineom, ktorá prebieha odvtedy kontinuálne a na viacerých úrovniach. Profesor participuje na rôznych konferenciách a workshopoch, ktoré organizujeme. Zároveň máme možnosť vysielať aj našich študentov do Francúzska na jeho domovskú Univerzitu Clermont Auvergne.“

 

https://www.skolske.sk/clanok/47477/alexandru-minea-spolupracuje-sekonomickou-univerzitou

https://www.etrend.sk/firmy/ekonomika-by-sa-mala-vratit-k-zakladom.html

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.