23. januára 2019 sa začala už 24. edícia špecializovaného vzdelávania Ekonómia, manažment a ohodnocovanie majetku. Ide o 4 - semestrálne štúdium, ktorého súčasťou je aj osobitné vzdelávanie Odborné minimum pre znalcov. Účastníci získajú vedomosti o právnych aspektoch znaleckej činnosti, špecifických okruhoch znaleckých úkonov v účtovníctve, daňovníctve, kontrolingu, personalistike, financií a oboznámia sa aj s metódami stanovenia hodnoty podniku.

Úspešní absolventi sa môžu uchádzať o zápis do zoznamu znalcov vedenom na MS SR. Viac informácií o špecializovanom vzdelávaní nájdete na tejto stránke https://euba.sk/sluzby/znalecky-ustav#ekonomia-manazment-ohodnocovanie-majetku.

 

Fotogaléria