Dňa 27. novembra 2018 navštívil Ekonomickú univerzitu v Bratislave Chargé d´Affaires a ministerský radca veľvyslanectva Thajského kráľovstva, pán Bolbongse VANGPHAEN, ktorý bol prednášajúcim na predmete Diplomacia v praxi. Sídlom thajského veľvyslanectva je Viedeň s teritoriálnou pôsobnosťou aj pre medzinárodné organizácie so sídlom v Rakúsku.

Pán Bolbongse Vangphaen sa v rámci prednášky zameral na multilaterálnu diplomaciu a význam organizácií ako APEC, ASEAN, WTO, ktorých je Thajsko členom. Venoval sa postaveniu Thajska v týchto organizáciách a jeho pôsobeniu v rámci nich. Predstavil koncept ekonomickej diplomacie a rozvoja priemyslu v Thajsku. V závere p. Vangphaen odpovedal na otázky študentov, ktorých zaujímala aktuálna situácia v jeho krajine.

 

Fotogaléria