Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. a veľvyslanec Indickej republiky v Bratislave J. E. pán Harsh Kumar Jain pozývajú študentov a zamestnancov na oslavu 149. výročia narodenia Mahátmu Gándhího a Medzinárodného dňa nenásilia v utorok, 2. októbra 2018 o 11:00 v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave

Súčasťou podujatia bude výstava fotografií (Od Mohana k Mahátmovi), prezentácia kníh o Mahátma Gándhím, príhovory veľvyslanca a rektora, krátke príspevky o význame Gándhího posolstva v súčasnom svete pána Eduarda Chmelára, vysokoškolského pedagóga, pána Pavla Demeša, bývalého ministra zahraničných vecí a pána Milana Šišmiša zo Slovenskej národnej knižnice, premietanie dokumentárneho filmu "Mahátma Gándhí – pútnik mieru". Premiéra videoklipu Gándhího obľúbenej modlitby "Vaishnav Jan to" v podaní slovenských umelcov a prezentácia poštových známok vydaných k 150. výročiu narodenia Mahátmu Gándhího".

 

Program medzinárodného dňa:

medzinarodny den nenasilia program slovensky