V dňoch 9. júla – 3. augusta 2018 sa na Ekonomickej univerzite v Bratislave konal už 14. ročník medzinárodne etablovaného programu letnej školy pre mexických študentov z partnerskej univerzity Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Mexiko. Program letnej školy otvoril a študentov na pôde univerzity privítal Boris Mattoš, prorektor pre medzinárodné vzťahy.

Celkove 35 študentov TEC Monterrey absolvovalo program Doing Business in Central Europe zostavený pre čo najkomplexnejšie získanie poznatkov o biznis prostredí v Strednej Európe so zameraním na ekonomiku, medzinárodné vzťahy a kultúru. Akademická časť pozostávala z 80 kontaktných hodín rozdelených do 3 blokov venovaných prípadovým štúdiám, prednáškam, tréningom mäkkých zručností a exkurziám. Študenti okrem iného navštívili Národnú banku Slovenska, Volkswagen a spoločnosť Johnson Controls. Okrem akademickej časti mexickí študenti spoznali nielen hlavné mesto, ale aj jeho okolie, ďalej navštívili Spišský hrad, Levoču, Pieniny, Vysoké Tatry a Banskú Bystricu.

Dňa 16. júla 2018 prišla študentov pozdraviť aj senátorka Luz María Beristain Navarrete a delegácia Veľvyslanectva Spojených štátov mexických so sídlom vo Viedni, ktorú viedla veľvyslankyňa J.E. Alicia Buenrostro Massieu a zástupca vedúcej misie pán Hermann Aschentrupp Toledo. Hostia odpovedali na množstvo otázok k aktuálnym témam.

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey patrí medzi najvýznamnejšie univerzity v Latinskej Amerike. Univerzita vznikla v roku 1943 a aktuálne je situovaná v 31 kampusoch v 25 mestách po celej krajine. Business School ITESM získala v roku 2008 trojitú medzinárodnú akreditáciu (AACSB, AMBA, EQUIS).

 

Fotogaléria