Dvadsaťdva študentov z krajín EÚ, ale aj Švajčiarska, Ruska, Číny a Turecka sa v Bratislave zúčastnilo na letnej škole Európskej asociácie regionálnych vied (ERSA), ktorá zorganizovala školu už po tridsiaty prvý raz. ERSA je najväčšia akademická organizácia, ktorá združuje výskumníkov a učiteľov v oblasti regionálnych vied, regionálnej ekonómie a politiky. Ako povedal dnes pre agentúru SITA organizátor podujatia Štefan Rehák, Letná škola ERSA sa každé leto koná na inej európskej univerzite. Na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave sa podujatie konalo už po druhý krát. Pripravila ju Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja Ekonomickej univerzity v Bratislave. Študenti sa počas školy stretli s odborníkmi z prestížnych európskych univerzít a inštitúcií. Letnú školu podporilo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku.

Nosnou témou letnej školy bola "Analýza a plánovanie regionálnej politiky - teória a prax hodnotenia". Program obsahoval prednášky z oblasti teórie a praxe plánovania a realizácie regionálnych politík. Súčasťou programu bola aj diskusia pozvaných expertov so zástupcami krajín Vyšehradskej štvorky a Slovinska, Chorvátska, Rumunska a Bulharska na tému budúcnosti kohéznej politiky Európskej únie. „Študenti sa naučili metódy vyhodnocovania efektívnosti politík, keďže systematické hodnotenie politík je hlavným predpokladom formovania transparentných, účinných a efektívnych politík regionálneho rozvoja. Mali tiež príležitosť diskutovať o princípoch aj limitoch úspešných regionálnych politík uplatňovaných v ich krajinách,“ povedala spoluorganizátorka školy Miriam Šebová s tým, že študenti boli vyberaní na základe prihlášky, v ktorej predložili ciele a čiastočné výsledky ich doktorandského štúdia. Tie potom predstavili práve počas letnej školy.

 

Fotogaléria