Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Ferdinand Daňo podpísal 19. júna 2018 zmluvu o dvojitom diplome medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Univerzitou národného a svetového hospodárstva v Sofii (UNWE). Zmluva bola podpísaná za prítomnosti Andreja Kisku, prezidenta Slovenskej republiky a Rumena Radeva, prezidenta Bulharskej republiky, ktorý je v dňoch 19. a 20. júna 2018 na oficiálnej návšteve Slovenska.

Dvojitý diplom bude realizovaný medzi Fakultou medzinárodných vzťahov EU v Bratislave a Katedrou medzinárodných ekonomických vzťahov a biznisu UNWE. Na príprave zmluvy sa podieľali prorektor pre medzinárodné vzťahy Boris Mattoš, dekan Fakulty medzinárodných vzťahov Rudolf Kucharčík a prodekan fakulty Samuel Goda. Zmluva bola uzatvorená na študijný program Hospodárska diplomacia na 2. stupni štúdia a za bulharskú stranu ju podpísal Statty Stattev, rektor UNWE. Dokument nadväzuje na zmluvu o bilaterálnej spolupráci medzi EU v Bratislave a UNWE uzatvorenú 5.11.2013.   

Fakulty EU v Bratislave v súčasnosti realizujú 7 medzinárodných dvojitých a spoločných študijných programov s 8 partnerskými univerzitami v 7 štátoch v Európe (Veľká Británia, Nemecko, Francúzsko, Česká republika, Lotyšsko) a v Ázii (Čína, Thajsko).

Univerzita národného a svetového hospodárstva je jednou z najprestížnejších a najväčších univerzít v oblasti ekonómie v juhovýchodnej Európe. Absolventmi UNWE sú významní vedci, vládni predstavitelia (šiesti predsedovia vlád), zástupcovia krajiny v medzinárodných organizáciách, verejné osobnosti, podnikatelia atď. UNWE je lídrom vysokoškolského vzdelávania v Bulharsku  s takmer 100 ročnou históriou. Univerzita má 8 fakúlt, 500 pedagógov, viac ako 20-tisíc študentov a poskytuje 43 bakalárskych, 108 magisterských a 38 doktorandských študijných programov. V roku 2016 bolo v rámci univerzity riešených 110 vedeckovýskumných projektov.

Rektor UNWE, Statty Stattev, navštívil 20. júna 2018 popoludní Ekonomickú univerzitu v Bratislave, kde rokoval s rektorom Ferdinandom Daňom a zástupcami fakúlt. Témou rozhovorov bola spolupráca medzi oboma univerzitami v oblasti výmeny študentov a učiteľov, dvojité diplomy ako aj možnosti vzájomnej vedeckovýskumnej spolupráce.

 

Fotogaléria

Foto: Martin Baumann, Boris Mattoš, Zuzana Jójárt