Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ferdinand Daňo prijal dňa 5. júna 2018 na vlastnú žiadosť mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Kubánskej republiky na Slovensku, J.E. p. Yamilu Soniu Pitu Montes. Na stretnutí bol prítomný aj Dr. Mario Manuel Ares Sánchez z Ministerstva vysokoškolského vzdelávania Kuby.

Cieľom návštevy kubánskej veľvyslankyne bolo oboznámenie sa s činnosťou a zameraním EU v Bratislave a akademická spolupráca s univerzitami na Kube. O aktuálnej spolupráci hostí informoval doc. Boris Mattoš, prorektor pre medzinárodné vzťahy.

EU v Bratislave má uzatvorené zmluvy o spolupráci s Universidad Central „Marta Abreu“ de Las Villas a Universidad de La Habana. Veľvyslankyňa Montes vyjadrila pripravenosť na podporu rozšírenia a posilnenia partnerstva s univerzitami na Kube.

 

Fotogaléria