Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci s poprednými univerzitami v Európe a Ázii v akademickom roku 2018/2019 otvára sedem prestížnych študijných programov, ktoré študentom umožňujú zakončiť štúdium s dvoma diplomami.

Medzinárodné študijné programy v anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku pokrývajú oblasti manažmentu, financií, obchodu a diplomacie. EU v Bratislave ich zabezpečuje v spolupráci s vybranými zahraničnými univerzitami ako Nottingham Trent University, EM Strasbourg, Université de Lorraine, Martin-Luthers-Universität Halle-Wittenberg, University of Latvia v Rige, University of National and World Economy v Sofii, Ningbo University v Číne a National Institute of Development Administration v Bangkoku.

Študenti tak majú možnosť získať medzinárodne uznávané inžinierske vzdelanie potvrdené diplomom Ekonomickej univerzity v Bratislave a partnerskej inštitúcie v zahraničí, na ktorej absolvujú časť štúdia. Programy boli navrhnuté s dôrazom na medzinárodnú uplatniteľnosť absolventov na globálnom pracovnom trhu a praktické využívanie zručností nadobudnutých počas štúdia.

Kompletné štúdium v cudzom jazyku s možnosťou získania dvojitého alebo spoločného diplomu je ideálnym riešením pre ambicióznych absolventov ekonomicky zameraných bakalárskych programov, ktorí majú záujem odštartovať svoju kariéru v medzinárodnom meradle.

Na program General Management som sa prihlásila, pretože som hľadala kvalitné vzdelanie, viac interakcie s vyučujúcimi a samozrejme som si chcela zlepšiť obchodnú angličtinu. Musím povedať, že som našla, čo som hľadala, a to zďaleka nie je všetko. Vďaka mojim spolužiakom zo zahraničia som mala možnosť zistiť ako biznis funguje v týchto krajinách. Nájsť si stáž v zahraničí bolo pre mňa, vďaka jazykovým schopnostiam omnoho jednoduchšie. Štúdium mi veľmi rozšírilo obzory, pretože program je multidisciplinárny. Pravidelné riešenie obchodných prípadov mi pomohlo pri rozvíjaní kritického myslenia a kreativity, hovorí o programe General Management jeho absolventka Lucia Pivková, v súčasnosti pôsobiaca v zahraničí.

Prihlášky je možné podať do 31. mája.

Viac informácií na https://admission.euba.sk/.