Dňa 20. marca 2018 prijal rektor EU v Bratislave Ferdinand Daňo veľvyslanca Rakúskej republiky na Slovensku, J.E. p. Helfrieda Carla. Na stretnutí bol tiež prítomný prorektor pre medzinárodné vzťahy Boris Mattoš, ktorý hosťa informoval o spolupráci EU v Bratislave s rakúskymi univerzitami.

Na úvod prednášky v rámci predmetu Diplomacia v praxi veľvyslanec Carl pripomenul spoločné dedičstvo Rakúska a Slovenska, keďže obe krajiny zdieľajú spoločnú históriu, sú súčasťou stredoeurópskeho priestoru. Zdôraznil , že je potrebné sa zameriavať viac na spoločné znaky ako odlišnosti týchto dvoch krajín. Ďalšou prezentovanou témou bol budúci vývoj v EÚ. Veľvyslanec sa osobitne sa venoval príprave rakúskeho predsedníctva v Rade EÚ (2. polrok 2018). Predsedajúca krajina sa bude musieť  zaoberať otázkami brexitu, migrácie, ochrany hraníc, tiež voľbami do Európskeho parlamentu. Integrácia a stabilita Západného Balkánu patria dlhodobo medzi rakúske zahranično-politické priority a preto je prirodzené, že sa táto téma stala hlavným cieľom pripravovaného rakúskeho predsedníctva. Na konci prednášky veľvyslanec Carl ochotne odpovedal na otázky študentov k neutralite, vnútropolitickej situácii, demografii a na ďalšie témy. 

Fotogaléria