Telefónny zoznam

Volanie z mimo univerzitného prostredia:

  • 02/6729 + klapka (platí pre Bratislavu)
  • 055/722 + klapka (platí pre Košice)

Ak ste sa v telefónnom zozname nenašli, resp. našli chybu, nepresnosti alebo neaktuálne údaje, nahláste zmenu na webmaster@euba.sk (A3.06, klapka 5356).

MASNICOVÁ, Helena, Ing.
študijná referentka
Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach
107001 - Dekanát Podnikovohospodárskej fakulty so sídlom v Košiciach
+421 55 722 3218
Stiahnuť informáciu ako: vCard

Doplnkové informácie

Doplnkové informácie:
  • 1. stupeň štúdia - študijný program ekonomika a manažment podniku (Pedagogické pracovisko Michalovce)
  • 2. stupeň štúdia - študijný program finančné riadenie podniku
  • 2. stupeň štúdia - študijný program podnikový obchod a marketing (v slovenskom a anglickom jazyku výučby)
  • sociálne, motivačné a doktorandské štipendiá