Telefónny zoznam

Volanie z mimo univerzitného prostredia:

  • 02/6729 + klapka (platí pre Bratislavu)
  • 055/722 + klapka (platí pre Košice)

Ak ste sa v telefónnom zozname nenašli, resp. našli chybu, nepresnosti alebo neaktuálne údaje, nahláste zmenu na webmaster@euba.sk (A3.06, klapka 5356).

HRANÍKOVÁ PYTEĽOVÁ, Klaudia, JUDr., PhD.
odborná asistentka
Fakulta medzinárodných vzťahov
105004 - Katedra medzinárodného práva
E4.07
+421 2 6729 5407
Stiahnuť informáciu ako: vCard

Doplnkové informácie

Doplnkové informácie:

prodekanka pre zahraničné vzťahy