Telefónny zoznam

Volanie z mimo univerzitného prostredia:

  • 02/6729 + klapka (platí pre Bratislavu)
  • 055/722 + klapka (platí pre Košice)

Ak ste sa v telefónnom zozname nenašli, resp. našli chybu, nepresnosti alebo neaktuálne údaje, nahláste zmenu na webmaster@euba.sk (A3.06, klapka 5356).

BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama, Ing., PhD.
odborná asistentka, prodekanka pre rozvoj, medzinárodné vzťahy a vzťahy s verejnosťou
Fakulta hospodárskej informatiky
103002 - Katedra účtovníctva a audítorstva
D7.06
+421 2 6729 5706
Stiahnuť informáciu ako: vCard