Centrum informačných technológií EU v Bratislave v spolupráci s Oddelením prevádzky a investícií spúšťa novú službu pre centrálne nahlasovanie všetkých požiadaviek na opravy vody, kúrenia, elektroinštalácie, požiadaviek na murárske, maliarske a stolárske práce a ďalších požiadaviek adresovaných OPaI.

Počnúc dnešným dňom budú požiadavky na služby OPaI riešené a spravované centrálnym systémom podpory Helpdesk. Táto služba je implementovaná do už existujúcej aplikácie Helpdesk, tzn., že z tejto aplikácie môžete nahlasovať požiadavky ako na služby CIT, tak aj na požiadavky údržby.

Odkaz na Helpdesk je Vám k dispozícii na hlavnej stránke univerzity vpravo hore medzi ostatnými ikonkami, pod položkou Zamestnanci alebo priamo na adrese https://helpdesk.euba.sk/.

Pre nahlásenie požiadavky stačí kliknúť „Vytvoriť nový tiket“. Automaticky sa otvorí formulár, v ktorom jednoduchým výberom špecifikujete svoju požiadavku (elektro, voda, všeobecná údržba). O riešení požiadavky budete informovaní emailom, prípadne si stav riešenia môžete kedykoľvek skontrolovať kliknutím na odkaz „Kontrola stavu tiketu“ a zadaním čísla tiketu (požiadavky).

V prípade, že sa Vaša požiadavka nenachádza v zozname na formulári, nahláste ju ako všeobecný problém s témou „Všeobecná údržba“ alebo napíšte požiadavku emailom na adresu helpdesk@euba.sk.

Dúfame, že nová služba prispeje k rýchlejšiemu a lepšiemu riešeniu potrieb všetkých pracovníkov EU v Bratislave a tým aj k zefektívneniu práce na všetkých pracoviskách.