Otázka záujemcu: Projektová dokumentácia obsahuje iba výkresovú časť Vykurovania, chýba technická správa – žiadame doplniť.

Odpoveď verejného obstarávateľa

 

Otázka záujemcu: V časti Zdravotechnika chýba špecifikácia zariaďovacích predmetov – žiadame doplniť.

Odpoveď verejného obstarávateľa