ONDREJIČKOVÁ, Katarína, Ing.

ONDREJIČKOVÁ, Katarína, Ing.

referentka pre doktorandské štúdium

Národohospodárska fakulta 2B.31 +421 2 6729 1173 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
FRANCOVÁ, Katarína

FRANCOVÁ, Katarína

referentka pre vedu a doktorandské štúdium

Obchodná fakulta 1B.15 +421 2 6729 1160 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
MALINOVÁ, Renáta

MALINOVÁ, Renáta

referentka pre vedu a doktorandské štúdium

Obchodná fakulta 1B.22 +421 2 6729 1113 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ČERTEKOVÁ, Eva

ČERTEKOVÁ, Eva

študijná referentka - doktorandské štúdium

Fakulta hospodárskej informatiky D7.23 +421 2 6729 5723 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
LULKOVIČOVÁ, Ľudmila, Ing.

LULKOVIČOVÁ, Ľudmila, Ing.

referentka pre vedu, výskum a doktorandské štúdium

Fakulta podnikového manažmentu D5.31 +421267295531 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
BALCOVÁ, Renáta, Mgr.

BALCOVÁ, Renáta, Mgr.

referentka pre vedu, výskum a doktorandské štúdium

Fakulta medzinárodných vzťahov E4.27 +421 2 6729 5477 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
LIŠKOVÁ, Viktória

LIŠKOVÁ, Viktória

študijná referentka pre III. Stupeň

Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach Moyzesova +421 911 404 476 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.