1xbetyouwin youwin giriş betboo giriş

V akademickom roku 2014/2015 sa zúčastnili študenti 1. a 2. stupňa štúdia z jednotlivých fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave so svojimi prácami celouniverzitného kola Študentskej vedeckej   a odbornej činnosti (ŠVOČ).

Poradie umiestnenia prác jednotlivých študentov v celouniverzitnom kole ŠVOČ za akademický rok 2014/2015 je nasledovné:

Za 1. stupeň štúdia získali diplomy títo študenti:

 1. miesto - Cenu rektora EU v Bratislave za ŠVOČ získal:
  Juraj Pokrivňák
  s prácou „Cenová mapa nehnuteľností na Slovensku“, 3. ročník, Podnikovohospodárska fakulta EU v Bratislave so sídlom v Košiciach,
  vedúci práce: doc. Ing. Štefan Lyócsa,

Diplomy za účasť v celouniverzitnom kole ŠVOČ získali:

 • Patrik Jankovič s prácou „Ľudský kapitál v odvetviach slovenského hospodárstva“, 3. ročník, Národohospodárska fakulta,
  vedúci práce: Ing. Martin Lábaj,
 • Paulína Očkajová s prácou „Vplyv Abenomiky na ekonomiku Japonska“, 2. ročník, Obchodná fakulta,
  vedúci práce: Ing. Ján Dráb
 • Bernadeta Plankóová s prácou „Možnosti úprav ocenenia DHM podľa slovenskej právnej úpravy“, 3. ročník, Fakulta hospodárskej informatiky,
  vedúci práce: Ing. Marek Szász,
 • Ľubomír Faltus s prácou „Posúdenie vhodnosti využívania charizmatického vodcovstva v podnikoch“, 3. ročník, Fakulta podnikového manažmentu,
  vedúca práce: Ing. Ivana Ljudvigová,
 • Kristína Köszeghyová s prácou „Zahraničný obchod Japonska“, 3. ročník, Fakulta medzinárodných vzťahov,
  vedúci práce: Ing. Marcel Čas
 • Ivan Košťál s prácou „Analýza  odlišností afroamerickej komunity v USA z lingvistického a spoločenského hľadiska“, 3.ročník, Fakulta aplikovaných jazykov,
  vedúci práce: PhDr. Ľudovít Barac

 

Za 2. stupeň štúdia získali diplomy títo študenti:

 1. miesto - Cenu rektora EU v Bratislave za ŠVOČ získal:
  Tomáš Mesároš
  s prácou „Vývoj aplikácie na zobrazovanie štatistických dát na mapových podkladoch“, 1. ročník, Fakulta hospodárskej informatiky,
  vedúci práce: Ing. Igor Bandurič, PhD.

Diplomy za účasť v celouniverzitnom kole ŠVOČ získali

 • Dominika Rošková s prácou „Vplyv vybraných determinantov na medziregionálne disparity v miere nezamestnanosti“, 2. ročník, Národohospodárska fakulta,
  vedúci práce: Ing. Karol Morvay, PhD.
 • Zuzana Koľadová s prácou „Zhodnotenie  súčasných zahraničnoobchodných vzťahov  EÚ  s Ruskou federáciou na základe indexu obchodnej komplementarity“, 1. ročník, Obchodná fakulta,
  vedúca práce: doc. Mgr. Elena Kašťáková, PhD.
 • Ľudmila Magdolenová s prácou „Vývoj príjmovej a dôchodkovej nerovnosti na Slovensku po roku 1989“, 1. ročník, Fakulta medzinárodných vzťahov,
  vedúci práce: doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.
 • Anna Opinová s prácou „Kreatívna marketingová kampaň“, 1. ročník, Podnikovohospodárska fakulta EU v Bratislave so sídlom v Košiciach,
  vedúca práce: Ing. Andrea Zárembová, PhD.