1xbetyouwin youwin giriş betboo giriş

V akademickom roku 2013/2014 sa zúčastnili študenti 1. a 2. stupňa štúdia z jednotlivých fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave so svojimi prácami celouniverzitného kola Študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ).

Poradie umiestnenia prác jednotlivých študentov v celouniverzitnom kole ŠVOČ za akademický rok 2013/2014 je nasledovné:

Za 1. stupeň štúdia získali diplomy títo študenti:

 1. miesto - Cenu rektora EU v Bratislave za ŠVOČ získal:
  Martin Nebesník
  s prácou „Odlišnosti daňového systému vo vybraných štátoch Európskej Únie s dôrazom na nižšie vládne úrovne“, 2. ročník, Národohospodárska fakulta,
  vedúca práce: Ing. Zuzana Neupauerová,

Diplomy za účasť v celouniverzitnom kole ŠVOČ získali

 • Tomáš Mesároš s prácou „Vývoj vizuálneho SQL klienta v jazyku Object Pascal“, 3. ročník, Fakulta hospodárskej informatiky,
  vedúci práce: Ing. Peter Škurla,
 • Marek Zeleniak s prácou „SMART: nástroj na neustále zlepšovanie udržateľných podnikateľských aktivít“, 1. ročník, Obchodná fakulta,
  vedúca práce: Ing. Mária Vasiľová,
 • Ivan Košťál s prácou „Analýza odlišností afroamerickej komunity v USA z lingvistického a spoločenského hľadiska“, 2. ročník, Fakulta aplikovaných jazykov,
  vedúci práce: PhDr. Ľudovít Barac
 • Viktória Švardová s prácou „Vývoj medzinárodného obchodu a komparatívnych výhod Slovenska“, 2. ročník, Fakulta medzinárodných vzťahov,
  vedúci práce: Ing. Martin Lábaj,
 • Anna Opinová s prácou „Guerilla marketing a jeho uplatnenie pre kaderníctvo STAR“, 3. ročník, Podnikovohospodárska fakulta,
  vedúca práce: Ing. Jana Naščáková, PhD.
 • Alexandra Adamovič s prácou „Zweisprachige Erziehung“, 1.ročník, Fakulta aplikovaných jazykov,
  vedúca práce: PhDr. Jana Pospíšilová

 

Za 2. stupeň štúdia získali diplomy títo študenti:

 1. miesto - Cenu rektora EU v Bratislave za ŠVOČ získala:
  Ivana Chovancová
  s prácou „Index RCA a komparatívne výhody Slovenskej republiky“, 1. ročník, Fakulta medzinárodných vzťahov,
  vedúci práce: Ing. Martin Grančay, PhD.

Diplomy za účasť v celouniverzitnom kole ŠVOČ získali

 • Eva Bučányová, Bc. Simona Fančovičová, Bc. Veronika Fandlová, Bc. Zdenka Fáberová s prácou „Návrh produktu Moja karta“, 1. ročník, Obchodná fakulta,
  vedúca práce: Ing. Ľubica Knošková, PhD.
 • Michal Šimo s prácou „Ekonomická analýza ako nástroj pri odhaľovaní bid riggingu“, 1. ročník, Národohospodárska fakulta,
  vedúci práce: Mgr. Ing. Peter Silanič, PhD.
 • Adriana Stanková s prácou „E-learningová aplikácia na podporu vyučovania účtovníctva“, 2. ročník, Fakulta hospodárskej informatiky,
  vedúci práce: Ing. Igor Bandurič, PhD.
 • Peter Kukučka s prácou „Zhodnotenie kvality podnikateľského prostredia vo vybranej krajine EÚ“, 2. ročník, Fakulta podnikového manažmentu,
  vedúca práce: doc. Ing. Elena Šúbertová, PhD.