1xbetyouwin youwin giriş betboo giriş

V akademickom roku 2019/2020 sa zúčastnili študenti, resp. absolventi 1. a 2. stupňa štúdia z jednotlivých fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave (EU v Bratislave) so svojimi prácami na celouniverzitnom kole Študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ).

Poradie umiestnenia prác jednotlivých študentov v celouniverzitnom kole ŠVOČ za akademický rok 2019/2020 je nasledovné:

1.stupeň štúdia:

1.miesto: Oliver Kutiš s prácou „Fiškálna politika a príjmové nerovnosti v EÚ“, Národohospodárska fakulta EU v Bratislave, vedúci práce: Ing. Peter Mandžák

2.miesto: Bc. Tatiana Kleinová, Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave

3.miesto: Jozef Šulek, Fakulta hospodárskej informatiky EU v Bratislave

 

Diplomy za účasť v celouniverzitnom kole Študentskej vedeckej a odbornej činnosti získali:

Bc. Sandra Gálová, Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave,

Laura Borbášová a Ivana Podstavková, Fakulta aplikovaných jazykov EU v Bratislave

 

2.stupeň štúdia:

1.miesto: Ing. Lucia Plichtová s prácou „Predikcia rakoviny pľúc metódami strojového učenia“, Fakulta hospodárskej informatiky EU v Bratislave, vedúca práce: doc. RNDr. Viera Labudová, PhD.

2.miesto: Bc. Tomáš Oleš a Bc. Tomáš Ševček, Národohospodárska fakulta EU v Bratislave

3.miesto: Mgr. Federica Fini, Fakulta aplikovaných jazykov EU v Bratislave

 

Diplomy za účasť v celouniverzitnom kole Študentskej vedeckej a odbornej činnosti získali:

Bc. Ivana Pápayová, Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave,

Ing. Kristína Straková, Podnikovohospodárska fakulta EU v Bratislave so sídlom v Košiciach.