1xbetyouwin youwin giriş betboo giriş

V akademickom roku 2018/2019 sa zúčastnili študenti, resp. absolventi 1. a 2. stupňa štúdia z jednotlivých fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave (EU v Bratislave) so svojimi prácami na celouniverzitnom kole Študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ).

Poradie umiestnenia prác jednotlivých študentov v celouniverzitnom kole ŠVOČ za akademický rok 2018/2019 je nasledovné:

1.stupeň štúdia:

1.miesto: Bc. Marko Krajči s prácou „Les Templiers: les banquiers du Moyen Âge - Templári: bankári stredoveku“, Fakulta aplikovaných jazykov EU v Bratislave, vedúca práce: Mgr. Andrea Tureková, PhD.

2.miesto: Bc. Tomáš Oleš a Bc. Tomáš Ševček, Národohospodárska fakulta EU v Bratislave,

Bc. Kristína Gážiová, Obchodná fakulta EU v Bratislave.         

 

Diplom za účasť v celouniverzitnom kole Študentskej vedeckej a odbornej činnosti získala:

Bc. Viktória Gambaľová, Fakulta hospodárskej informatiky EU v Bratislave.

 

2.stupeň štúdia:

1.miesto: Ing. Dávid Hojdan, Národohospodárska fakulta EU v Bratislave,

2. miesto: Ing. Katarína Homolová, Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave,

3. miesto: Ing. Juraj Lipovský, Fakulta hospodárskej informatiky EU v Bratislave.

 

Diplomy za účasť v celouniverzitnom kole Študentskej vedeckej a odbornej činnosti získali:

Bc. Alica Haburajová, Bc. Róbert Hula a Bc. Simona Kuricová, Obchodná fakulta EU v Bratislave,

Bc. Diana Bednarčíková, Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave,

Bc. Natália Srnková,, Podnikovohospodárska fakulta EU v Bratislave so sídlom v Košiciach,

Mgr. Erik Jurča, Fakulta aplikovaných jazykov EU v Bratislave.