1xbetyouwin youwin giriş betboo giriş

V akademickom roku 2017/2018 sa zúčastnili študenti, resp. absolventi 1. a 2. stupňa štúdia z jednotlivých fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave (EU v Bratislave) so svojimi prácami na celouniverzitnom kole Študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ).

Poradie umiestnenia prác jednotlivých študentov v celouniverzitnom kole ŠVOČ za akademický rok 2017/2018 je nasledovné:

1. stupeň štúdia

 1. miesto - Cenu rektora EU v Bratislave za ŠVOČ získala:
  • Bc. Barbora Cholková s prácou „Germanizmy v slovenčine“, absolventka 1. stupňa štúdia, Fakulta aplikovaných jazykov EU v Bratislave, vedúca práce: prof. PhDr. Lívia Adamcová, PhD.

 

Diplomy za účasť v celouniverzitnom kole ŠVOČ získali:

 • Lucia Micháliková s prácou „Univerzálny základný príjem“, študentka 2. ročníka 1. stupňa štúdia, Národohospodárska fakulta EU v Bratislave, 
 • Bc. Michal Vávra s prácou „Integrácia inteligentných systémov do podnikového prostredia“, absolvent 1. stupňa štúdia, Obchodná fakulta EU v Bratislave,
 • Bc. Katarína Sigetová s prácou „Analýza procesu spracovania účtovných dokladov vo vybranom online účtovnom programe“, absolventka 1. stupňa štúdia, Fakulta hospodárskej informatiky EU v Bratislave.

 

2. stupeň štúdia

 1. miesto - Cenu rektora EU v Bratislave za ŠVOČ získala:
 • Ing. Anita Duduczová s prácou „Materiálna deprivácia detí na Slovensku“, absolventka 2. stupňa štúdia, Fakulta hospodárskej informatiky EU v Bratislave, vedúca práce: doc. RNDr. Viera Labudová, PhD.

 

Diplomy za účasť v celouniverzitnom kole ŠVOČ získali:

 • Ing. Patrícia Bačová s prácou „Aplikácia teórie rozbitých okien na problematiku grafitov v Bratislave“, absolventka 2. stupňa štúdia, Národohospodárska fakulta EU v Bratislave,
 • Ing. Alžbeta Šimjaková s prácou „Digitálny marketing vybranej spoločnosti: východiská a navrhovaný postup implementácie“, absolventka 2. stupňa štúdia, Obchodná fakulta EU v Bratislave,
 • Bc. Peter Zahradník s prácou „MS Excel ako nástroj pri objektívnom posudzovaní pripravenosti ľudských zdrojov k využívaniu IKT v podnikoch“, študent 1. ročníka 2. stupňa štúdia, Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave,
 • Ing. Andrej Batyás s prácou „Humanitná bezpečnosť a nelegálna migrácia“, absolvent 2. stupňa štúdia, Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave - sekcia slovenského jazyka,
 • Ing. Daria Zhuzhzhalkina s prácou „Energetická bezpečnosť Ukrajiny“, absolventka 2. stupňa štúdia, Fakulta medzinárodných vzťahov EU v Bratislave - sekcia ruského jazyka,
 • Ing. Miroslava Horváthová s prácou „Implementácia princípov Industry 4.0 pre zvýšenie efektivity“, absolventka 2. stupňa štúdia, Podnikovohospodárska fakulta EU v Bratislave so sídlom v Košiciach,
 • Mgr. Karin Boboková s prácou „Vplyv spoločenskej zodpovednosti firiem na dôveru spotrebiteľov“,  absolventka 2. stupňa štúdia, Fakulta aplikovaných jazykov EU v Bratislave.