Centrum medzinárodných vzťahov na EU v Bratislave vyhlasuje 2. výzvu na Štúdium Erasmus+ mimo Európy s grantomŠtúdium mimo Európy bez grantu.

 

Štúdium Erasmus+ mimo Európy s grantom

Gruzínsko - 2 voľné miesta

GIPA – GEORGAN INSTITUTE OF PUBLIC AFFAIRS

 • určené pre 1.,2. a 3. stupeň, trvanie 5 mesiacov, AJ – B2

 

Taiwan - 2 voľné miesta

NATIONAL TAIPEI UNIVERSITY

 • určené pre 1., 2. a 3. stupeň, trvanie 4 mesiace, AJ – TOEFL iBT 71, IELTS 5.5, TOEIC 750

 

Štúdium mimo Európy cez bilaterálnu spoluprácu, kde nie je potrebné platiť školné poplatky, štúdium je bez grantu:

USA

UNIVERSITY OF WISCONSIN LA CROSSE

 • určené pre 1. stupeň, trvanie 1 semester, AJ - TOEFL 73 bodov, IELTS 6.0

UNIVERSITY OF TEXAS AT DALLAS

 • určené pre 2. a 3. stupeň, trvanie 1 semester, jazyk anglický - TOEFL 80+, IELTS 6.5+

Mexiko   

INSTITUTO TECHNOLÓGIGO AUTÓNOMO DE MEXICO

 • určené pre 1.a 2. stupeň, trvanie 1 semester, jazyk španielsky – B2, AJ – TOEFL 580, ILTS 7.0

TECNOLÓGICO DE  MONTERREY

 • určené pre 1. stupeň, trvanie 1 semester, ŠJ – B2, AJ – TOEFL 80, IELTS 7.0

Brazília         

USP UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

 • určené pre 1. a 2. stupeň, trvanie 1 semester, jazyk portugalský – B1

Argentína    

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

 • určené pre 1. 2. a 3. stupeň, trvanie 1 semester, jazyk španielsky – B2

Švajčiarsko  

HAUTE ÉCOLE DE GESTION GENÉVE

 • určené pre 1. stupeň, trvanie 1 semester, AJ – B2

UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES AND ARTS NORTHWESTERN SWITZERLAND

 • určené pre 1. stupeň, trvanie 1 semester, AJ – B2

Japonsko    

RITSUMEIKAN ASIA PACIFIC UNIVERSITY

 • určené pre 1. a 2. stupeň, trvanie 1 semester, AJ - TOEFL iBT 79, IELTS 6.0

Thajsko        

NATIONAL INSTITUTE OF DEVELOPMENT ADMINISTRATION

 • určené pre 3. ročník 1. stupňa a 2. a 3. stupeň, trvanie 1 semester, AJ - TOEFL 500, IELTS 6.0 or TOEIC 650

Indonézia    

UNIVERSITY OF INDONESIA

 • určené pre 1. a 2. stupeň, trvanie 1 semester, AJ - TOEFL ITP: PBT 550; iBT 80; IELTS 6,5

India

INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT RAIPUR

 • určené pre 2. stupeň, trvanie 1 semester, AJ – B2

Izrael

TEL-AVIV UNIVERSITY

 • určené pre 1. a 2. stupeň, trvanie 1 semester, AJ - TOEFL 89, IELTS 6.5

 

Do 15. októbra 2023 je potrebné odoslať na e-mail outgoing@euba.sk nasledovné dokumenty:

 • vyplnenú prihlášku Student Application Form
 • životopis v anglickom jazyku
 • motivačný list v anglickom jazyku
 • výpis výsledkov doterajšieho štúdia – vystaví študijné oddelenie domácej fakulty
 • doklad potvrdzujúci znalosť cudzích jazykov
 • potvrdenie o mimoškolských činnostiach a referencie (nepovinné)

 

Výberové konanie sa uskutoční 19. októbra 2023!

Všetky informácie nájdete na našej web stránke Štúdium na základe Bilaterálnych dohôd a tiež na stránke Erasmus+ štúdium mimo EÚ, fakultných stránkach alebo u prodekanov pre medzinárodné vzťahy.

 

Študuj v zahraničí v letnom semestri v akademickom roku 2023/2024