Oddelenie medzinárodnej mobility na EU v Bratislave vyhlasuje dodatočnú výzvu na Štúdium Erasmus+ mimo Európy s grantomŠtúdium mimo Európy bez grantu.

 

Štúdium Erasmus+ mimo Európy s grantom

Moldavsko  

UNIVERSITY OF EUROPEAN STUDIES OF MOLDOVA

 • určené pre 2. a 3. stupeň, trvanie 5 mesiacov, AJ – B2

Juhoafrická republika

CAPE PENINSULA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

 • určené pre 3. stupeň, trvanie 3 mesiace, AJ – B2

Japonsko    

TOKYO INTERNATIONAL UNIVERSITY

 • určené pre 1.,2. a 3. stupeň, trvanie 5 mesiacov, AJ - TOEFL iBT 79, IELTS 6.0, CEFR B2 GPA 2.5

Južná Kórea

SOLBRIDGE INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS

 • určené pre 1.,2. a 3. stupeň, trvanie 5 mesiacov, AJ - B2

Gruzínsko 

GIPA – GEORGAN INSTITUTE OF PUBLIC AFFAIRS

 • určené pre 1.,2. a 3. stupeň, trvanie 5 mesiacov, AJ – B2

Taiwan

NATIONAL TAIPEI UNIVERSITY

 • určené pre 1., 2. a 3. stupeň, trvanie 4 mesiace, AJ – TOEFL iBT 71, IELTS 5.5, TOEIC 750

Vietnam

NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY - HANOI

 • určené pre 3. stupeň, trvanie 4 mesiace A 15 dní, AJ – B2

 

Štúdium mimo Európy cez bilaterálnu spoluprácu, kde nie je potrebné platiť školné poplatky, štúdium je bez grantu:

USA

UNIVERSITY OF WISCONSIN LA CROSSE

 • určené pre 1. stupeň, trvanie 1 semester, AJ - TOEFL 73 bodov, IELTS 6.0

UNIVERSITY OF TEXAS AT DALLAS

 • určené pre 2. a 3. stupeň, trvanie 1 semester, jazyk anglický - TOEFL 80+, IELTS 6.5+

Kanada         

UNIVERSITY OF VICTORIA

 • určené pre 1. stupeň, trvanie 1 semester, AJ – TOEFL 575

Mexiko   

INSTITUTO TECHNOLÓGIGO AUTÓNOMO DE MEXICO

 • určené pre 1.a 2. stupeň, trvanie 1 semester, jazyk španielsky – B2, AJ – TOEFL 580, ILTS 7.0

TECNOLÓGICO DE  MONTERREY

 • určené pre 1. stupeň, trvanie 1 semester, ŠJ – B2, AJ – TOEFL 80, IELTS 7.0

Brazília         

USP UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

 • určené pre 1. a 2. stupeň, trvanie 1 semester, jazyk portugalský – B1

Argentína    

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

 • určené pre 1. 2. a 3. stupeň, trvanie 1 semester, jazyk španielsky – B2

Švajčiarsko  

HAUTE ÉCOLE DE GESTION GENÉVE

 • určené pre 1. stupeň, trvanie 1 semester, AJ – B2

Japonsko    

RITSUMEIKAN ASIA PACIFIC UNIVERSITY

 • určené pre 1. a 2. stupeň, trvanie 1 semester, AJ - TOEFL iBT 79, IELTS 6.0

Thajsko        

NATIONAL INSTITUTE OF DEVELOPMENT ADMINISTRATION

 • určené pre 3. ročník 1. stupňa a 2. a 3. stupeň, trvanie 1 semester, AJ - TOEFL 500, IELTS 6.0 or TOEIC 650

Indonézia    

UNIVERSITY OF INDONESIA

 • určené pre 1. a 2. stupeň, trvanie 1 semester, AJ - TOEFL ITP: PBT 550; iBT 80; IELTS 6,5

Spojené Arabské Emiráty

HIGHER COLLEGES OF TECHNOLOGY

 • určené pre 2. a 3. stupeň, trvanie 1 semester, AJ – TOEFL 500

Izrael

TEL-AVIV UNIVERSITY

 • určené pre 1. a 2. stupeň, trvanie 1 semester, AJ - TOEFL 89, IELTS 6.5

 

Do 17. októbra 2022 je potrebné odoslať na e-mail michaela.vrbenska@euba.sk nasledovné dokumenty:

 • vyplnenú prihlášku Student Application Form
 • životopis v anglickom jazyku
 • motivačný list v anglickom jazyku
 • výpis výsledkov doterajšieho štúdia – vystaví študijné oddelenie domácej fakulty
 • doklad potvrdzujúci znalosť cudzích jazykov
 • potvrdenie o mimoškolských činnostiach a referencie (nepovinné)

 

Výberové konanie sa uskutoční 20. októbra 2022!

Všetky informácie nájdete na našej web stránke Štúdium na základe Bilaterálnych dohôd a tiež na stránke Erasmus+ štúdium mimo EÚ , fakultných stránkach alebo u prodekanov pre medzinárodné vzťahy.

 

studium mimo europy ls 20 21 sk

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.