Prejsť na obsah

Načítavame pre Vás stránku...

Oddelenie medzinárodnej mobility na EU v Bratislave vyhlasuje dodatočnú výzvu na Štúdium Erasmus+ mimo Európy s grantomŠtúdium mimo Európy bez grantu.

 

Štúdium Erasmus+ mimo Európy s grantom

Albánsko

UNIVERSITY OF TIRANA

 • určené pre 2. a 3. stupeň FPM, trvanie 5 mesiacov, AJ – B2

Ukrajina

KYIV NATIONAL ECONOMIC UNIVERSITY

 • určené pre 2. a 3. stupeň, trvanie 5 mesiacov, AJ – B2

Čína

SOUTHWESTERN UNIVERSITY OF FINANCE AND ECONOMICS

 • určené pre 3. stupeň, trvanie 3 mesiace a 15 dní, AJ – B2

NINGBO UNIVERSITY

 • určené pre 3. stupeň, trvanie 3 mesiace, AJ – B2

Vietnam

NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY, HANOI

 • určené pre 3. stupeň, trvanie 3 mesiace, AJ – B2

Gruzínsko

GEORGAN INSTITUTE OF PUBLIC AFFAIRS

 • určené pre 1., 2. a 3 stupeň, trvanie 3 mesiace a 15 dní, AJ – B2

Moldavsko

UNIVERSITY OF EUROPEAN STUDIES OF MOLDOVA

 • určené pre 2. a 3. stupeň, trvanie 5 mesiacov, AJ – B2

Juhoafrická republika

CAPE PENINSULA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

 • určené pre 3. stupeň, trvanie 3 mesiace, AJ – B2

 

Štúdium mimo Európy cez bilaterálnu spoluprácu, kde nie je potrebné platiť školné poplatky, štúdium je bez grantu:

USA

UNIVERSITY OF WISCONSIN LA CROSSE

 • určené pre 1. stupeň, trvanie 1 semester, AJ - TOEFL 73 bodov, IELTS 6.0

Švajčiarsko

HAUTE ÉCOLE DE GESTION GENÉVE

 • určené pre 1. stupeň, trvanie 1 semester, AJ – B2, grant pre zahraničných študentov 350 – 400 EUR/mesačne

Rusko

INSTITUTE OF BUSINESS STUDIES

 • určené pre 1. a 2 stupeň, trvanie 1 semester, AJ – B2

PLEKHANOV RUSSIAN UNIVERSITY OF ECONOMICS

 • určené pre 1. a 2. stupeň, trvanie 1 semester, AJ - B2

SPBU - SAINT PETERSBURG UNIVERSITY

 • určené pre 1. a 2. stupeň, trvanie 1 semester, AJ - B2

Južná Kórea

SOLBRIDGE INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS

 • určené pre 1. a 2. stupeň, trvanie 1 semester, AJ - B2

Brazília

USP UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

 • určené pre 1. a 2. stupeň, trvanie 1 semester, jazyk portugalský – B1

Japonsko

TOKYO INTERNATIONAL UNIVERSITY

 • určené pre 1. a 2. stupeň, trvanie 1 semester, AJ - TOEFL iBT 79, IELTS 6.0, CEFR B2 GPA 2.5

RITSUMEIKAN ASIA PACIFIC UNIVERSITY

 • určené pre 1. a 2. stupeň, trvanie 1 semester, AJ - TOEFL iBT 79, IELTS 6.0

Thajsko

NATIONAL INSTITUTE OF DEVELOPMENT ADMINISTRATION

 • určené pre 3. ročník 1. stupňa a 2. a 3. stupeň, trvanie 1 semester, AJ - TOEFL 500, IELTS 6.0 or TOEIC 650

Keňa

KENYATTA UNIVERSITY

 • určené pre 1. 2. a 3. stupeň, trvanie 1 semester, AJ – B2

Mexico

INSTITUTO TECHNOLÓGIGO AUTÓNOMO DE MEXICO

 • určené pre 1.a 2. stupeň, trvanie 1 semester, jazyk španielsky – B2, AJ – TOEFL 580, ILTS 7.0

TECNOLÓGICO DE  MONTERREY

 • určené pre 1. stupeň, trvanie 1 semester, ŠJ – B2, AJ – TOEFL 80, IELTS 7.0

India

INIDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT RAIPUR

 • určené pre 2. stupeň, trvanie 1 semester, AJ – B2, výučba online

 

Do 18. októbra 2021 je potrebné odoslať na e-mail michaela.vrbenska@euba.sk nasledovné dokumenty:

 • vyplnenú prihlášku Student Application Form
 • životopis v anglickom jazyku
 • motivačný list v anglickom jazyku
 • výpis výsledkov doterajšieho štúdia
 • doklad potvrdzujúci znalosť cudzích jazykov
 • potvrdenie o mimoškolských činnostiach a referencie (nepovinné)

 

Výberové konanie sa uskutoční 26. októbra 2021!

 

Všetky informácie nájdete na našej web stránke Štúdium na základe Bilaterálnych dohôd a tiež na stránke Štúdium mimo EÚ K107, fakultných stránkach alebo u prodekanov pre medzinárodné vzťahy.

 

studium mimo europy ls 20 21 sk

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.

Ekonomická univerzita v Bratislave je členom týchto medzinárodných inštitúcií

Preberanie textov, fotografií a iných materiálov je dovolené výhradne len s povolením Ekonomickej univerzity v Bratislave a s uvedením zdroja.

© 1940 - 2021 Ekonomická univerzita v Bratislave