Oddelenie medzinárodnej mobility na EU v Bratislave vyhlasuje dodatočnú výzvu na Erasmus+ letný semester v akademickom roku 2021/2022.

Študuj na zahraničnej univerzite, spoznaj nových ľudí a objavuj nové možnosti!

Deadline na podanie prihlášok 21/09/2021.

Viac info nájdeš na našej web stránke Štúdium v rámci programu Erasmus+ K103,  fakultných stránkach alebo u vašich prodekanov pre medzinárodné vzťahy. 

 

plagat sj

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: zodpovednaosoba@euba.sk. Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.