Oddelenie medzinárodnej mobility EUBA vyhlásilo Fotosúťaž pre vycestovaných študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave v letnom semestri akademického roka 2022/2023.

Cieľom súťaže bolo zachytiť zaujímavé momenty z Erasmus+ študijného pobytu a spropagovať jeho jedinečnosť. Študenti sa mohli prihlásiť v období od 6. marca to 17. apríla. Od 24. do 30. apríla sa na Facebooku hlasovalo o najlepšiu fotku.

 

Ocenené boli tri miesta, ktorým OMM udelí hodnotné ceny. 

1. miesto: Michal S., Fakulta Podnikového manažmentu, pobyt v Poľsku, 

2. miesto: Radovan K., Fakulta medzinárodných vzťahov, pobyt v Španielsku, 

3. miesto: Romana A., Národohospodárska fakulta, pobyt v Taliansku.

 

1. miesto: Michal S., Fakulta Podnikového manažmentu, pobyt v Poľsku

1. miesto: Michal S., Fakulta Podnikového manažmentu, pobyt v Poľsku

 

2. miesto: Radovan K., Fakulta medzinárodných vzťahov, pobyt v Španielsku

2. miesto: Radovan K., Fakulta medzinárodných vzťahov, pobyt v Španielsku

 

3. miesto: Romana A., Národohospodárska fakulta, pobyt v Taliansku

3. miesto: Romana A., Národohospodárska fakulta, pobyt v Taliansku

 

Výhercom srdečne gratulujeme.