Centrum telesnej výchovy a športu EUBA v spolupráci s VŠK Ekonóm a Študentským parlamentom EUBA, organizujú cyklopodujatie Cyklovirt - Po cyklotrase do Virtu, pre všetkých študentov a zamestnancov univerzity.

Podujatie sa uskutoční v termíne od 29. mája 2023 do 31. mája 2023. Podujatie odštartuje 29. mája 2023 o 8:15 hod. pred Ekonomickou univerzitou v Bratislave a prebehne v 3. etapách:

1. etapa - 29. máj 2023 - EUBA - Gabčíkovo - Topoľníky

2. etapa - 30. máj 2023 - Ropoľníky - Virt

3. etapa - 31. máj 2023 - Virt - Komárno

 

Prihlasovanie e-mailom: ctvs@euba.sk

 

Študenti, ktorí nesplnili požiadavky z Telovýchovných aktivít počas akademického roka, si môžu týmto spôsobom aktivitu splniť.

Na zápočet z TV je potrebné absolvovať trasu:  1. etapa – Hrádza – Gabčíkovo.

 

Cyklovirt - Po cyklotrase do Virtu